‘อีสท์สปริง’ พร้อมจ่ายคืนเงินผู้ถือหน่วยก้อนแรก2 เม.ย.นี้หลังปิด2กองทุน

‘อีสท์สปริง’ พร้อมจ่ายคืนเงินผู้ถือหน่วยก้อนแรก2 เม.ย.นี้หลังปิด2กองทุน
26 มีนาคม 2563
1,437

บลจ. ทหารไทย อีสท์สปริง พร้อมจ่ายคืนเงินผู้ถือหน่วย ก้อนแรก 2เม.ย.นี้ หลังปิด2กองทุน “ธนเพิ่มพูน”-“ธนไพบูลย์” ยันสินทรัพย์คงค้างในกองยังมีคุณภาพและธปท. มีเครื่องมือดูแลอย่างเหมาะสมแล้ว

นายสมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด หรือ TMBAM Eastspring เปิดเผยว่า หลังจากปิดกองทุนโครงการกองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน และกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์ แล้ว  หลังจากนี้กระบวนการถัดไปจะเข้าสู่กระบวนการชำระราคา ภายใน5วันแรกรับจากวันยกเลิกกองทุน เริ่มนับวันที่26 มี.. 2563

โดยหลักการชำระราคานั้น ผู้จัดการกองทุนจะพยายามสินทรัพย์ในกองทุน ที่มีสภาพคล่องที่จะขายได้ เพื่อรับเงินก้อนแรกเข้ามาจ่ายคืนให้กับผู้ถือหน่วยภายใน5วันทำการ นับจากวันที่เหตุให้ยกเลิกกองทุน

และหลังจาก5วันทำการนั้นไปแล้ว หรือในวันที่ 2 เม.. 2563 ภายใน5วันทำการถัดไป จะทำการคืนเงินที่ทำการขายในส่วนแรกให้กับผู้ถือหน่วย

ถัดจากนั้นหากยังมีสินทรัพย์ในกองทุนที่ยังไม่เหมาะสมจะขายออกไปในทันทีจะเข้าสู่กระบวนการชำระราคายาวนานขึ้น ประมาณ90วัน โดยผู้จัดการกองทุนจะทำหน้าที่ในการดูแลตัดสินใจเพื่อให้เกิดการขายในลักษณะที่ไม่ทำร้ายกองทุน

ถ้าหากมีความจำเป็นอื่นใดแล้วคงจะต้องมีการหารือ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (...) เพื่อที่จะมีการยืดเวลาต่อไป

สินทรัพย์คงค้างของทั้งสองกองทุน ยืนยันว่า เป็นเครื่องมือลงทุนคุณภาพดีและไม่มีโอกาสดีฟอลส่วนกองทุนในตระกูลธนอื่นๆ ไม่ได้มีการลงทุนตราสารหนี้ในต่างประเทศในระดับสูง เชื่อมั่นว่า เมื่อปิดทั้งสองกองทุนนี้แล้วเราจะยืนระยะไปได้ ถ้าหากผู้ถือหน่วยยังเชื่อมั่นเราและธปท. ได้มีการจัดสรรเครื่องมือดูแลสภาพคล่องไว้เรียบร้อยแล้วและเหมาะสมท่ามกลางตลาดที่ไม่แน่นอนเช่นนี้

นอกจากนี้ ปัญหาของผู้ถือหน่วยกลุ่มหนึ่งที่ยังติดอยู่ และอาจมีความจำเป็นต้องใช้เงิน ขณะนี้ทางธนาคารทหารไทยหรือ ทีเอ็มบี ได้เข้ามาช่วยเหลือทั้งลูกค้าของธนาคารหรือลูกค้าทั่วไปของทั้งสองกองทุน สามารถที่จะใช้หน่วยลงทุนมาคำ้ประกันการกู้เงินได้หากมีความนำเป็นใช้เงิน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง