มท.1สั่งปิดด่านทั่วประเทศ 124 จุด สกัดโควิด-19

มท.1สั่งปิดด่านทั่วประเทศ 124 จุด สกัดโควิด-19
20 มีนาคม 2563
11,593

รมว.มหาดไทย สั่งปิดด่านทั่วประเทศ 124 จุด สกัดโควิด-19

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โรคโควิด-19) ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย(มท.)ได้ดำเนินการอย่างเข้มข้น โดยล่าสุด  (20มี.ค.) พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาล ถึงการปิดด่านตามแนวชายแดนเพื่อสกัดโควิด-19 ว่า ที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.)มีประกาศปิดไปแล้วว่า 68 ด่านชายแดน ท่าเรือ ท่าอากาศยาน ขาดเพียงด่านชายแดนถาวร 5 แห่ง มท.จะพิจารณาประกาศปิดเพิ่ม รวมทั้งหมดเป็น 73 แห่ง นอกจากนั้น ได้ปิดจุดผ่อนปรน 51 แห่ง ซึ่งจุดผ่านแดนถาวรจะพิจารณาเท่าที่จำเป็นต่อการสัญจรระหว่างแดน เหลือจังหวัดละหนึ่งแห่ง หรือถ้ามีความจำเป็นผู้ว่าราชการสามารถสั่งปิดได้ทั้งหมด ส่วน จ.เชียงรายที่มีพรมแดนติดกับหลายประเทศ จะยกให้เป็นกรณีพิเศษ

สำหรับมาตรการที่จะดำเนินการกับผู้ผ่านเข้าออก กำชับให้จังหวัดพิจารณาอย่างรัดกุมทั้งกับคนไทยและชาวต่างชาติ ที่มาจาก 4 ประเทศกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งบุคคลมาจากประเทศที่มีการระบาดต่อเนื่องจำนวน 11 ประเทศ ต้องกักตัว 14 วัน

ทั้งนี้ รมว.มหาดไทย ระบุว่า ขอความร่วมมือประชาชนให้ทำตามมาตรการที่เจ้าหน้าที่กำหนด เช่น หากใครไปในพื้นที่เสี่ยง มาตัองกักตัวเองในที่พัก หากทุกคนช่วยกันก็จะลดการระบาดของโรคได้ เราเน้นย้ำทุกพื้นที่ทั่วประเทศติดตามผู้ที่เข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน ถ้ากำหนดพื้นที่ได้ก็จะดูแลในพื้นที่ต่างๆ เหล่านี้ได้ หากพบการแพร่ระบาดมากอาจจะมีมาตรการพิเศษในพื้นที่นั้น ๆ

หากประชาชนทำตามที่ สธ.แจ้งไว้ และร่วมมือช่วยกัน เช่น คนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ที่อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ก็ไม่ควรก็ไม่ควรเดินทางไปต่างจังหวัด ถ้าช่วยกันก็มั่นใจว่าจะควบคุมได้ และคนในต่างจังหวัดต้องป้องกันอย่างรัดกุม ไม่มีที่ไหนทำสำเร็จถ้าประชาชนไม่ร่วมกัน หากจะรอแต่รัฐมาตรวจ แล้วจับไปรักษาอย่างเดียวไม่ได้ เพราะคนที่จะพาเชื้อโรคไปได้คือประชาชน ถ้าลดโอกาสนำพาเชื้อ หมอก็จะดูแลคนเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้น ไม่ใช่แค่ถามว่ารัฐพร้อมแค่ไหน อยากให้เหตุการณ์สงบต้องร่วมกัน

ลั่นสถานบริการต้องปิดทั่วปท.

นอกจากนี้ พล.อ.อนุพงษ์ ยังกล่าวอีกว่า ทางศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ได้สั่งการไปที่ผู้ว่าฯ โดยเฉพาะเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคมใกล้ชิด รวมถึงสั่งการให้สถานบันเทิง สถานบริการ สนามมวย ในกรุงเทพฯปิดเวลา 14 วัน สำหรับต่างจังหวัด ให้คณะกรรมการจังหวัดที่มีผู้ว่าฯ เป็นประธานพิจารณาปิดหรือไม่ปิดสถานที่ เช่นที่ จ.พิษณุโลก คณะกรรมการแจ้งว่ายังไม่พบการแพร่ระบาด มท.สั่งการไปถึงทุกจังหวัดตามข้อพิจารณาเรื่องการปิดผับและสถานบันเทิงไปพิจารณาให้ถี่ถ้วนและคาดว่านับตั้งแต่วันนี้ทุกจังหวัดจะปิดสถานบริการ ผับ บาร์ ทั้งหมดทั่วประเทศ 14 วัน

คำสั่งด่วนปิดด่านมีผลทันที

ต่อมาในช่วงบ่ายวันเดียวกัน(20มี.ค.) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนทุกจังหวัด ระบุว่า เพื่อให้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่รุนแรงขึ้น มท.จึงขอให้จังหวัดชายแดนที่มีช่องทางผ่านแดนในพื้นที่ พิจารณาดำเนินการตามแนวทางโดยให้มีผลทันที ดังนี้

1.ระงับการใช้ช่องทาง ที่จุดผ่อนปรนการค้าและจุดผ่อนปรนพิเศษทุกแห่งในพื้นที่เป็นการชั่วคราว 2.สำหรับจุดผ่านแดนถาวรให้จังหวัดพิจารณาระงับการใช้ช่องทาง ที่จุดผ่านแดนถาวรทุกแห่งในพื้นที่เป็นการชั่วคราว กรณีหากพิจารณาเห็นว่ายังมีความจำเป็นในการใช้ช่องทาง ขอให้เหลือจุดผ่านแดนถาวรในพื้นที่จังหวัดละไม่เกิน 1 แห่ง สำหรับ จ.เชียงราย ให้เหลือด้านประเทศละ 1 แห่ง

โดยให้กำหนดเงื่อนไขการใช้ช่องทางให้เหมาะสมเพื่อให้สามารถคัดกรองการเข้าออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในการตรวจคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคจากผู้เดินทางซึ่งมาจากท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักรอย่างเคร่งครัด

หนังสือดังกล่าวระบุว่า กรณีผู้เดินทางที่มาจากท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักรซึ่งเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายให้กักกันบุคคลดังกล่าวไว้ที่สถานที่ที่กำหนด กรณีคนต่างด้าวให้กักกัน ที่โรงแรมที่กำหนดไว้ โดยให้บุคคลผู้นั้น เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้ที่เกิดขึ้น กรณีคนไทยให้นำตัวส่งไปกักกัน ที่พำนักหรือที่พักอาศัยตามภูมิลำเนาของบุคคลนั้นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน

กรณีผู้เดินทางมาจากท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักรซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่องตามประกาศของกรมควบคุมโรค ให้กักกันบุคคลดังกล่าวไว้ ที่สถานที่ที่กำหนด

กรณีคนต่างด้าวให้กักกัน ในโรงแรมที่กำหนดไว้ โดยมีระบบแอพพลิเคชั่นติดตามตัว กรณีคนไทยให้อยู่ในที่พำนักของตนเองและอาจอนุญาตให้ไปในบางสถานที่ที่จำเป็นได้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันในกรณีที่สถานการณ์แพร่ระบาดมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยให้จังหวัดมีคำสั่งระงับการใช้จุดผ่านแดนถาวรดังกล่าวทันที

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง