'ชวน' ขอสื่อ 'งดรุมสัมภาษณ์'

'ชวน' ขอสื่อ 'งดรุมสัมภาษณ์'
16 มีนาคม 2563
359

"ชวน" ขอสื่อ "งดรุมสัมภาษณ์" เปลี่ยนใช้จุดแถลงข่าวแทน มั่นใจเจ้ากรมสวัสดิการทบ.ไม่ได้ติดเชื้อจากสภา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักการประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งมายังสื่อมวลชนประจำรัฐสภาว่าหากมีความประสงค์จะสัมภาษณ์ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาฯ และส.ส. ขอให้ใช้จุดสัมภาษณ์เพียงจุดเดียว คือ จุดแถลงข่าวชั้น 1 ของอาคารรัฐสภา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 63 นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ได้เดินมายังจุดแถลงข่าวเพื่อให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนต่อกรณีการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสภายในรัฐสภาว่า ในช่วงนี้ไม่มีการประชุมสภาฯ ที่มี ส.ส.จำนวนมาก เพียงแต่มีการประชุมคณะกรรมาธิการ ซึ่งจำนวนไม่มากนัก จึงกำหนดให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมาธิการแต่ละชุดที่จะวินิจฉัยว่าควรจะมีการประชุมต่อหรือไม่ และในฐานะประธานสภาฯมีอำนาจสั่งให้งดการประชุมคณะกรรมาธิการช่วงนี้ไปก่อนได้

นายชวน กล่าวว่า สำหรับกรณีที่คณะกรรมาธิการเชิญบุคคลภายนอกมาชี้แจงนั้นสภาฯได้มีกระบวนการตรวจคัดกรองอยู่แล้ว แต่สำหรับกรณีไม่มีความแน่ใจในสถานการณ์ ทางคณะกรรมาธิการสามารถตัดสินใจได้ทันที ซึ่งตนจะย้ำไปยังคณะกรรมาธิการอีกครั้งเพื่อให้พิจารณาไปตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นวันที่สภาฯไม่มีประชุมคณะกรรมาธิการหรือนอกเวลาราชการ ก็ได้ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองตามปกติ

เมื่อถามว่ามีกระแสเรียกร้องจากส.ส.บางส่วนเพื่อขอให้งดการประชุมคณะกรรมาธิการทุกคณะ นายชวน กล่าวว่า เป็นสิทธิที่คณะกรรมาธิการจะตัดสินใจได้ แม้ว่าในกรณีของคณะกรรมาธิการวิสามัญจะมีเวลาการทำงานจำกัด แต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมาธิการวิสามัญสามารถขอขยายเวลาการทำงานมายังประธานสภาฯได้ โดยไม่จำเป็นต้องเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ

เมื่อถึงกรณีที่ข่าวว่าเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกได้มาชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการการทหารและติดเชื้อไวร้สในช่วงเวลาคาบเกี่ยวกัน นายชวน กล่าวว่า เรื่องนี้ตนได้ติดตามแล้วและเท่าที่ทราบพบว่าวันเวลาที่มาสภานั้นเป็นวันก่อนที่จะเดินทางไปยังสนามมวยลุมพีนี จึงไม่ใช่กรณีที่ติดเชื้อจากสนามมวยแล้วมายังสภาฯ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ได้เตือนคณะกรรมาธิการว่าสถานที่ที่จะเดินทางไปนั้นจะต้องมีความระมัดระวัง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง