‘นิพนธ์’ นั่งหัวโต๊ะถกแก้ ‘สมัชชาคนจน’ ย้ำช่วยคนจนต่อเนื่อง

‘นิพนธ์’ นั่งหัวโต๊ะถกแก้ ‘สมัชชาคนจน’ ย้ำช่วยคนจนต่อเนื่อง
12 มีนาคม 2563
132

“นิพนธ์” นั่งหัวโต๊ะถกติดตามเร่งรัดแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน กลุ่มสมัชชาคนจน มีมติสั่งผู้ว่า 5 จังหวัดตั้งคณะทำงาน พ่วงตัวแทน สคจ.ร่วมแก้ปัญหา และรายงานทุก 30 วัน

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 12 มีนาคม 2563  ที่ห้องประชุมราชสีห์  ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์  บุญญามณี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2563  พร้อมคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนจากกลุ่มสมัชชาคนจน(สคจ.)เข้าร่วมประชุม เพื่อเร่งรัดติดตามความคืบหน้าในแก้ไขปัญหาดังกล่าว

158401885689

โดยที่ประชุมรับทราบเรื่องสำคัญคือ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 334 / 2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจนลงวันที่ 15 พ.ย.62  ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการแก้ไขปัญหาของ สคจ.  และคำสั่งการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งข้อเรียกร้องของ กลุ่มสมัชชาคนจนเกี่ยวข้องกับที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย รวมประเด็น 9 ในพื้นที่  7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ กาฬสินธุ์ ลพบุรี นครพนม บึงกาฬ สุรินทร์ และจังหวัดขอนแก่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนิพนธ์ ได้กำชับในที่ประชุมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน 5 พื้นที่ได้แก่ กรณีปัญหาที่สาธารณประโยชน์ ตำบลหนองยายโต๊ะ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

158401885747

กรณีปัญหาผู้เดือดร้อนจากการประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินอำเภอปากน้ำโพ อำเภอพยุหะคีรี อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 

กรณีปัญหาที่สาธารณประโยชน์ ดอนหลักดำ ตำบลบ้านโนน อำเภอซาสูง จังหวัดขอนแก่น กรณีปัญหาที่สาธารณประโยชน์โคกหนองกุง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ และกรณีปัญหาที่สาธารณประโยชน์โคกหนองเหล็ก ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์.  ทั้งนี้ผลการประชุมได้มีมติให้ประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกับตัวแทนของสมัชชาคนจน ให้ร่วมพิจารณารวบรวมข้อเท็จจริง และสรุปรายงานให้กับคณะอนุกรรมการทราบทุกเดือน เพื่อได้นำเรียนพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ทราบต่อไป     

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง