เปิดปม DIMET ส่งงบล่าช้า หลังประชุมบอร์ดล่ม

เปิดปม  DIMET ส่งงบล่าช้า หลังประชุมบอร์ดล่ม
2 มีนาคม 2563
722

ผู้ถือหุ้นใหญ่ DIMET แฉความล่าช้าในส่งงบการเงินไตรมาส 2/62 เหตุประชุมคณะกรรมการบริษัทล่ม ส่งผลบริษัทรับรองงบการเงินไม่ได้-ทิ้งผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบรอเก้อ พร้อมเปิดช่องทางร่วมร้องเรียนกับหน่วยงานกำกับดูแล

นายมณฑล เชตุวัลลภกุล รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) หรือ UWC ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เปิดเผยว่าสำหรับความล่าช้าในรับรองงบการเงินของ บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) หรือ DIMET ที่เกิดขึ้นว่า ในกรณี DIMET ปิดงบประจำปีในเดือน มิ.ย. จึงต้องส่งงบการเงินไตรมาส 2 ของปี 2562 (สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562) ภายในวันที่ 14 ก.พ. 2563 ที่ผ่านมา แต่ DIMET ก็ไม่ได้มีส่งงบการเงินภายในเวลากำหนด จนทำให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นป้ายห้ามซื้อขาย SP มาตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ.2563นั้น ทางบริษัทฯได้ติดตามเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิดมาตลอดโดยดร.ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ว่าจะส่งงบที่ล่าช้านี้ ให้ได้ภายในเดือน ก.พ. 2563 หลังจากนั้น ประธานได้นัดหมายคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อจัดให้มีการประชุมกรรมการเพื่อรับรองงบฯในวันพฤหัสที่ 27 ก.พ. 2563 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้พอถึงเวลานัดหมายมีแต่คณะกรรมการตรวจสอบที่มาและกรรมการตัวแทนเอื้อวิทยา อีก 1 ท่าน ส่วนประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอีก 1 ท่าน กลับไม่มาประชุมตามนัดและช่วงระหว่างรอประชุมมีโทรศัพท์เข้ามาหากรรมการท่านนึง และกรรมการท่านนั้นก็ออกไปจากที่ประชุมทันทีและไม่กลับมาประชุมอีกเลย ทำให้เหลือกรรมการเพียง 3 ท่าน ซึ่งไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงไม่สามารถประชุมกรรมการได้ ปล่อยให้คณะกรรมการที่เหลือและคณะผู้สอบบัญชีรอกว่า 3 ชั่วโมง จนสุดท้ายก็ไม่ได้รับรองงบการเงินของบริษัทฯ

“ทางประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการที่มารออีก 2 ท่าน รู้สึกไม่พอใจกับการกระทำของประธานกรรมการและกรรมการที่ไม่มาประชุม จนกระทั่งถึงปัจจุบัน ก็ขาดการติดต่อไปเลย ทางประธานกรรมการก็เป็นผู้เรียกประชุมเอง กำหนดวัน เวลา และวาระต่างๆ แต่ถึงเวลาประชุม กลับไม่มาประชุม ทั้งที่ประธานกรรมการ ก็เป็นประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการด้วย จึงควรให้ความสำคัญอย่างมากกับการรับรองงบการเงินที่ล่าช้ามานานแล้ว ทำให้เกิดผลกระทบกับความน่าเชื่อถือของบริษัท และผู้สอบบัญชี รวมถึงผู้สอบบัญชีก็เกิดความรู้สึกสงสัย และไม่มั่นใจในการทำงานของคณะกรรมการที่ไม่ยอมเข้าร่วมประชุม ซึ่งควรจะคำนึงถึงความรับผิดชอบที่สำคัญสูงสุดในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียน และทำหน้าที่ด้วยความสุจริตและถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นนับพันราย และคำนึงถึงความเสียหายของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถซื้อขายหุ้น DIMET ได้ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา”

อย่างไรก็ตามเรื่องที่เกิดขึ้นดังกล่าวในบริษัท DIMET เป็นความเสื่อมเสียในการทำหน้าที่ของกรรมการของบริษัทมหาชนอย่างมาก ทางบมจ. เอื้อวิทยา ในฐานะผู้ถือหุ้นอันดับ 1 ได้รับการติดต่อจากผู้ถือหุ้นรายย่อยสอบถามเรื่องต่างๆ มา ทั้งเรื่องกรรมการที่จัดสรรหุ้นให้บุคคลอื่น,การส่งงบการเงินล่าช้า และห้ามซื้อขายหุ้น (SP) ที่มีผลกระทบกับผู้ถือหุ้นทางบริษัทเอื้อวิทยา จึงได้เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ DIMET ติดต่อแจ้งความประสงค์ หากต้องการร่วมร้องเรียนกับหน่วยงานกำกับดูแล ในการทำหน้าที่ของกรรมการที่ไม่โปร่งใส ไม่มีความรับผิดชอบ และมีลักษณะไม่น่าใจไว้วาง โดยสามารถติดต่อมาที่เบอร์โทร 085-537-3221

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: