“รักษ์พงษ์” กองทุนหมู่บ้านคนใหม่ เร่ง 3 ภารกิจด่วน ขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้าน

“รักษ์พงษ์” กองทุนหมู่บ้านคนใหม่ เร่ง 3 ภารกิจด่วน ขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้าน
21 กุมภาพันธ์ 2563
617

ผ.อ.กองทุนหมู่บ้านคนใหม่ ประกาศกร้าวเดินหน้า 3 นโยบายเร่งด่วน  เน้นเชื่อมโยงกองทุนหมู่บ้าน - สมาชิกทั่วประเทศ  พร้อมเร่งสางปมหนี้เน่าให้เสร็จภายใน 1 เดือน เผยมีกว่า 7,000 กองทุน 

นายรักษ์พงษ์  เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  เปิดเผยว่าภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (บอร์ดกองทุนหมู่บ้าน)ที่มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานให้ดำรงตำแหน่ง ผ.อ.กองทุนหมู่บ้านฯคนใหม่แทนนายนที ขลิบทอง ที่หมดวาระลง 

ทั้งนี้งานเร่งด่วนที่ตนได้วางนโยบายในการขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านฯ นโยบายแรกคือการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศที่มีสมาชิกกว่า โดยในระยะเร่งด่วนจะสร้างความเข้มแข็งเพิ่มเติมให้กับกองทุนหมู่บ้าน 79,595 กองทุนทั่วประเทศ และมีจำนวนสมาชิกกว่า 13 ล้านคน ซึ่งต้องทำให้กองทุนหมู่บ้านฯเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล โดยจะเน้นไปที่การผลิตและขายสินค้ากันระหว่างสมาชิกโดยใช้การทำการตลาดและการสื่อสารออนไลน์เข้ามาช่วยเพื่อให้กองทุนหมู่บ้านฯมีบทบาททั้งในฐานะผู้ผลิตและผู้บริโภคสินค้า

นโยบายต่อมาคือการแก้ไปปัญหาให้กับกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับการประเมินศักยภาพของกองทุนให้อยู่ในระดับต้องปรับปรุง (D) รวมทั้งกองทุนหมู่บ้านที่มีปัญหาเรื่องหนี้เสียซึ่งมีอยู่ประมาณ 7,000 กองทุนจากสมาชิกกองทุนฯเกือบ 8 หมื่นหมู่บ้านซึ่งกองทุนฯเหล่านี้จะไม่ได้รับการจัดสรรเงินเพิ่มทุนรอบใหม่ที่รัฐบาลจะมีโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนผ่านการเพิ่มทุนหรือให้เงินสนับสนุนการพัฒนาชุมชนของกองทุนหมู่บ้านเนื่องจากมีปัญหาภายใน หรือบางแห่งมีปัญหาเรื่องหนี้เสีย ซึ่งหากกองทุนหมู่บ้านในกลุ่มนี้ไม่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นก็จะไม่ได้รับการจัดสรรเงินเพิ่มทุนและไม่ได้รับเงินที่รัฐบาลจะสนับสนุนโครงการต่างๆ ดังนั้นต้องเร่งแก้ไขให้หมู่บ้านเหล่านี้กลับมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพร้อมสำหรับรองรับการเพิ่มทุนหรือโครงการต่อๆไปที่รัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือ ส่วนที่เป็นหนี้เสียก็จะหาหน่วยงานที่มีความรู้เรื่องนี้มีจัดการหนี้เพื่อให้เดินหน้าต่อไปได้ ซึ่งจะทำให้เสร็จภายใน 1 เดือน 

นอกจากนี้จะให้กองทุนหมู่บ้านเป็นกลไกในการช่วยเหลือเศรษฐกิจของประเทศในช่วงที่ประเทศได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด - 19 ทำให้การท่องเที่ยวได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลงประมาณเดือนละ 1 ล้านคน ซึ่งกองทุนหมู่บ้านจะเข้าไปช่วยเหลือ โดยประสานกับกรรมการกองทุนหมู่บ้านในชุมชนต่างๆทั่วประเทศ รวมทั้งธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ที่มีการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบเรื่องการท่องเที่ยวไว้ทั่วประเทศเพื่อให้กรรมการและสมาชิกกองทุนได้จััดกิจกรรมไปดูงานหรือท่องเที่ยวในหมู่บ้านต้นแบบเรื่องการท่องเที่ยวและนำกลับมาพัฒนาหมู่บ้านตัวเอง ซึ่งจะช่วยให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างคนไทยด้วยกันได้

ติดตามข่าวสารผ่าน facebook กรุงเทพธุรกิจ เพียง กดถูกใจ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง