'นิพนธ์' ถกแผนรับมือป้องกันเจ็บ-ตายบนท้องถนน ช่วงสงกรานต์63

'นิพนธ์' ถกแผนรับมือป้องกันเจ็บ-ตายบนท้องถนน ช่วงสงกรานต์63
12 กุมภาพันธ์ 2563
358

"นิพนธ์" ลุยต่อลดการสูญเสียชีวิตบนท้องถนน ถกแผนป้องกันอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ 63 -​ สรุปบทเรียนจากปีใหม่ที่ผ่านมา

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1/2563 โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มูลนิธิต่างๆ และอาสาสมัคร ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2563 เพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนรวมถึงสร้างความปลอดภัยในการเดินทางแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์พ.ศ. 2563

158151193622

นายนิพนธ์ กล่าวว่า อุบัติเหตุทางถนนคร่าชีวิตคนไทยเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ รัฐบาลได้กำหนดให้การสร้างความปลอดภัยทางถนนเป็นนโยบายสำคัญ โดยมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) บูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังและต่อเนื่องทั้งช่วงปกติและช่วงเทศกาลสำคัญ มุ่งเสริมสร้างประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในมิติเชิงพื้นที่ โดยเฉพาะการดำเนินการสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุทางถนนที่มีผู้เสียชีวิตทุกกรณี เพื่อนำไปจัดทำแผนบูรณาการลดอุบัติเหตุทางถนนที่สอดคล้องกับปัจจัยเสี่ยงสำคัญ 4 ด้าน ได้แก่ ขับรถเร็ว ดื่มแล้วขับ ตัดหน้ากระชั้นชิด และไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย พร้อมพัฒนาการดำเนินงานด้านการวิเคราะห์และสอบสวนกรณีอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตให้มีประสิทธิภาพ และทบทวนมาตรการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาอย่างรอบด้าน เพื่อให้การดำเนินงานสร้างความปลอดภัยทางถนนมีความต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม

158151193588

รมช.มท. ยังกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ที่ประชุม ศปถ.ยังได้พิจารณาร่างแผนการสร้างความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2563 “แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2563” ภายใต้แนวคิด "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ซึ่งกำหนดให้ใช้กลไกของพื้นที่เป็นตัวขับเคลื่อนการบูรณาการในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้งพร้อมเตรียมกำหนด 8 มาตรการสำคัญป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนครอบคลุมทุกด้าน ดังนี้

158151193549

ด้านการบริหารจัดการ ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ ด้านมาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ ด้านความปลอดภัยทางน้ำ ด้านดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว และมาตรการพิเศษที่มุ่งดำเนินการในอำเภอเสี่ยงสีแดงอย่างเข้มข้น โดยแบ่งแนวทางการดำเนินงานเป็น 2 ช่วง แยกเป็น ช่วงการเตรียมพร้อมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 9 เมษายน 2563 และช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 2563

ทั้งนี้ ศปถ. ได้กำหนดแนวทางการประสานการปฏิบัติเชื่อมโยงส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างใกล้ชิด ผ่านกลไกความร่วมมือของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่มุ่งดำเนินมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนที่ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งคน ถนน ยานพาหนะ และสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างการสัญจรปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2563 ให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล...

 

ติดตามข่าวสารผ่าน facebook กรุงเทพธุรกิจ เพียง กดถูกใจ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง