ดันร่างพ.ร.บ. 'ออมเพื่อการเกษียณแห่งชาติ' หวังปชช.มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ดันร่างพ.ร.บ. 'ออมเพื่อการเกษียณแห่งชาติ' หวังปชช.มีคุณภาพชีวิตที่ดี
6 กุมภาพันธ์ 2563
354

อนุ กมธ.การเงินการคลัง ดันร่างพ.ร.บ. "ออมเพื่อการเกษียณแห่งชาติ" หวังประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

อาคารรัฐสภา นายพิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานคณะอนุ กมธ. การเงิน การคลังและคณะ แถลงข่าวว่า คณะอนุ กมธ. จะเสนอร่าง พ.ร.บ. คณะกรรมการการออมเพื่อการเกษียณแห่งชาติ พ.ศ. .... และเสนอแก้ไขเพิ่มเติม ร่าง พ.ร.บ. จำนวน 2 ฉบับ

1.ร่าง พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ 2. ร่าง พ.ร.บ. กองทุนการออมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อผลักดันให้เป็นกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดนโยบายและบริหารจัดการกองทุนต่างๆให้มีประสิทธิภาพ และเป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้น ครอบคลุมประชาชน ทุกกลุ่ม อย่างทั่วถึงและเพียงพอเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ในวัยชราให้ได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

158097512059

ติดตามข่าวสารผ่าน facebook กรุงเทพธุรกิจ เพียง กดถูกใจ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง