'กฟผ.' แชมป์นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด

'กฟผ.' แชมป์นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด
7 มกราคม 2563
2,078

"สคร." จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม ณ สิ้นไตรมาสแรก ปีงบ'63 มูลค่า 72,387 ล้านบาท คิดเป็น 38% ของเป้าหมายทั้งปี

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่าในเดือนธันวาคม 2562 สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 จำนวน 4,465 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 136 ของประมาณการ จำนวน 3,275 ล้านบาท ส่งผลให้มีเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม ณ สิ้นไตรมาสแรก ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 72,387 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 109 ของประมาณการเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม จำนวน 66,452 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 38 ของเป้าหมายทั้งปี (เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563) จำนวน 188,800 ล้านบาท

นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 10 อันดับแรกในปีงบประมาณ 2563 นำส่งรายได้แผ่นดิน คิดเป็นร้อยละ 96 ของเงินนำส่งรายได้ทั้งหมด โดยสรุปได้ดังนี้

1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 18,301 ล้านบาท
2. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 15,428 ล้านบาท
3. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 13,139 ล้านบาท
4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 5,733 ล้านบาท
5. ธนาคารออมสิน 5,409 ล้านบาท
6. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 3,891 ล้านบาท
7. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2,414 ล้านบาท
8. การไฟฟ้านครหลวง 2,350 ล้านบาท
9. การท่าเรือแห่งประเทศไทย 2,100 ล้านบาท
10. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 1,034 ล้านบาท
11. อื่นๆ 2,588 ล้านบาท

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง