‘กัลฟ์’เข้าลงทุนโรงไฟฟ้าหินกองขนาด 1,400 เมกะวัตต์

‘กัลฟ์’เข้าลงทุนโรงไฟฟ้าหินกองขนาด 1,400 เมกะวัตต์
3 มกราคม 2563
1,063

“กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์” แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯเข้าลงทุนในบริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด บริษัทย่อยของ “ราช กรุ๊ป” หวังถือหุ้นในโครงการโรงไฟฟ้าหินกอง ขนาดกาลังการผลิต 1,400 เมกะวัตต์

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่าเมื่อวันที่ 3 ม.ค.2563 บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (HKH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ราช กรุ๊ป จากัด (มหาชน) หรือRATCH และเป็นบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) ได้แก่บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด (HKP) เพื่อพัฒนาและดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าหินกอง ขนาดกาลังการผลิต 1,400 เมกะวัตต์

ทั้งนี้บริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญของ HKH จาก RATCH ในสัดส่วน 49% ที่ราคา 10 บาทต่อหุ้น ซึ่งเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) และได้ชำระค่าหุ้นและรับโอนหุ้นจานวน 196,000 หุ้น หรือคิดเป็นมูลค่า 1,960,000 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันเดียวกัน

ขณะที่การเข้าลงทุนร่วมกับ RATCH ในครั้งนี้ จะตอบสนองต่อนโยบายด้านพลังงานของประเทศ เนื่องจากบริษัทและ RATCH มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) จึงสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อที่จะร่วมพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าหินกองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังเป็นโอกาสที่ดีที่ทั้งสองบริษัทจะร่วมกันเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สังคม ชุมชน และสภาพแวดล้อมรอบโครงการ นอกจากนี้โครงการหินกองยังช่วยสร้างการเติบโตของบริษัทซึ่งเป็นไปตามนโยบายในการขยายกาลังการผลิตไฟฟ้าของบริษัทอีกด้วย

ส่วนเมื่อวันที่ 12 ก.ค.2562 โครงการโรงไฟฟ้าหินกองได้เข้าลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นระยะเวลา 25 ปี โดยโครงการโรงไฟฟ้าหินกองเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก มีขนาดกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 1,400 เมกะวัตต์ (หน่วยการผลิตละ 700 เมกะวัตต์) ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีกำหนดเปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2567 และ 2568 ตามลำดับ โดยหากมีความคืบหน้าในการพัฒนาโครงการบริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง