มท.2 ติดตามสถานการณ์อุทกภัย จ.นราธิวาส

มท.2 ติดตามสถานการณ์อุทกภัย จ.นราธิวาส
6 ธันวาคม 2562
186

นิพนธ์ ร่วมประชุมพร้อมรับฟังติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 62 ที่ห้องประชุมพระนามภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส พล.อ.อนุพงศ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางมายังจังหวัดนราธิวาส เพื่อเยี่ยมเยือนให้กำลังใจ รวมถึงติดตามสถานการณ์ อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่หัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง และคณะ โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวรายงานและบรรยายสรุปข้อมูลพื้นฐาน และแนวทางการพัฒนาที่สำคัญของจังหวัด ตลอดจนถึงสถานการณ์อุทกภัย และผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมี แม่ทัพภาค 4 เลขาธิการ ศอ.บต. ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการจากจังหวัด สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติงาน จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

157561915547

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า การลงพื้นที่ในวันนี้ตั้งใจมาเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกทั้งติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมกันนี้ ได้มอบแนวทางในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเน้นประชาชนเป็นหลัก สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ยึดหลักความเป็นจริงทางศาสนา เพื่อนำไปสู่ความสันติสุขในพื้นที่

นายนิพนธ์ ได้ย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ประสานองค์กรปกครองท้องถิ่น ให้ปรับแผนงาน ให้บรรจุภารกิจเรื่อง ความปลอดภัยทางถนน และจัดงบประมาณเพื่อสนับสนุนภาระกิจดังกล่าว โดยจะต้องดำเนินการตลอดทั้งปี และเข้มข้นในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ

157561924410

ทั้งนี้ ตามที่จังหวัดนราธิวาส ได้เกิดภาวะฝนตกกนักตั้งแต่วันที่ 21พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2562 ทำให้เกิดสถานการณ์ อุทกภัยในพื้นที่ 13 อำเภอ 70 ตำบล 383 หมู่บ้าน 66 ชุมชน รวมถึงเทศกาลสุไหงโกลค เทศบาลตากใบและเทศบาลตำบลปะลุรู ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 19,648 ครัวเรือน 56,845 คน มีผู้อพยพ 54 ครัวเรือน 186 คน สถานศึกษาได้รับผลกระทบ 68 แห่ง ปิดการเรียนการสอน 39 โรง บ้านเรือนเสียหาย 6 หลัง ดินสไลด์ 2 แห่ง ถนนเสียหายทั้งหมด 38 สาย เป็นทางกลวงแผ่นดิน 21 สาย และเป็นทางหลวงชนบท 7 สาย ขณะนี้สัญจรผ่านไปมาได้ 27 สาย สัญจรไม่ได้ 1 สาย พื้นที่การเกษตรและปศุสัตว์ที่ได้รับความเสียหาย อยู่ในระหว่างสำรวจ ซึ่งลักษณะอากาศโดยทั่วไป มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้มีกำลังแรง ทำให้ช่วงวันที่ 28 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2562 บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกเพิ่มขึ้น และฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง ทำให้บริเวณชสยฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออก ระวังอันตรายจากคลื่นซัดเข้าหาฝั่ง โดยบริเวณจังหวัดนราธิวาส มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

157561931980

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง