'เทพไท' ยก 3 เหตุผล โหวตสวนตั้ง กมธ.ศึกษาผลกระทบ ม.44

 'เทพไท' ยก 3 เหตุผล โหวตสวนตั้ง กมธ.ศึกษาผลกระทบ ม.44
5 ธันวาคม 2562
1,238

"เทพไท" เผย 3 เหตุผล โหวตสวน ให้ตั้ง กมธ.ศึกษาผลกระทบ ม.44 เป็นมติพรรค ยืนยันอุดมการณ์ประชาธิปัตย์อยู่เหนือมติวิปรัฐบาล

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 62 นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงเหตุผลในการลงมติเห็นชอบญัตติการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และการใช้อำนาจของหัวหน้า คสช. ตามมาตรา 44 ว่า ได้ตัดสินใจยืนยันมติเดิม ด้วยเหตุผล 3 ข้อ คือ

1. ญัตตินี้เป็นญัตติของพรรคประชาธิปัตย์ ได้มีการนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมพรรคมาก่อน และมี ส.ส.ของพรรคที่เป็นอดีตรัฐมนตรีลงชื่อเป็นเจ้าของญัตติ จำนวน 7 คน เช่น นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย นายกรณ์ จาติกวณิชย์ นายสุทัศน์ เงินหมื่น นายพีรพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค นายอิสสระ สมชัย นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ นายถาวร เสนเนียม และมี ส.ส.ของพรรคลงชื่อรับรองจำนวน 20 คนด้วย

2. ในการพิจารณาญัตตินี้ตนได้อภิปรายแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรสนับสนุนให้นำคำสั่งของคณะรัฐประหารทุกชุด และกฎหมายที่ออกโดยสภานิติบัญญัติ (สนช.) มาศึกษา ซึ่งแตกต่างกับญัตติของพรรคร่วมฝ่ายค้าน

และ 3. ญัตตินี้ตรงกับอุดมการณ์ของพรรค ข้อ 4 ที่ระบุว่า"พรรคจะไม่สนับสนุนระบบ หรือวิธีแห่งเผด็จการ ไม่ว่าจะเป็นระบบและวธีการของรัฐบาลใดๆ" ซึ่งได้ประกาศไว้ตั้งแต่วันก่อตั้งพรรค 6 เมษายน 2489 เป็นเวลา 73 ปีผ่านมาแล้ว และยังคงทันสมัยจนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ ขอยืนยันว่าในฐานะสมาชิกพรรคคนหนึ่งพร้อมที่จะปฏิบัติตามมติพรรค และมติวิปรัฐบาลทุกประการ แต่อุดมการณ์ของพรรคต้องอยู่เหนือมติพรรคและมติวิปรัฐบาล หรือเงื่อนไขใดๆ ในการเข้าร่วมรัฐบาลอย่างแน่นอน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง