'วราวุธ' สั่งทุกหน่วย ทส. ระดมพลช่วยอุทกภัยภาคใต้ พร้อมฟื้นฟูหลังน้ำลด

'วราวุธ' สั่งทุกหน่วย ทส. ระดมพลช่วยอุทกภัยภาคใต้ พร้อมฟื้นฟูหลังน้ำลด
4 ธันวาคม 2562
871

รมว.ทส. สั่งทุกหน่วย ระดมพลช่วยอุทกภัยภาคใต้ พร้อมฟื้นฟูหลังน้ำลด

จากรายงานสถานการณ์สาธารณภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 13 อำเภอ 69 ตำบล 439 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับผลกระทบกว่า 17,294 ครัวเรือน ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 47,745 คน ซึ่งปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มน้ำโกลก และลุ่มน้ำบางนรา โดยมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือ

วันนี้ ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว. ทส.) กล่าวว่า ตนได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ระดมสรรพกำลัง พร้อมด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ และยานพาหนะ ลงพื้นที่จังหวัดที่ประสบอุทกภัย โดยให้ประสานบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด อย่างไรก็ตาม ตนได้กำชับให้เตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง

157545558847

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำกับและรายงานผลการดำเนินงานให้ตนทราบอย่างต่อเนื่อง สำหรับการช่วยเหลือภายหลังสถานการณ์สิ้นสุด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมให้ความช่วยเหลือหลังน้ำลด เช่น การจัดการขยะตกค้างในพื้นที่ การช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้อาจได้รับความเสียหาย รวมถึง การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลายเสียหาย ตนขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องผู้ประสบภัยทุกท่าน ให้พ้นผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ และจะให้การช่วยเหลือและดูแลพี่น้องผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง และความสามารถ

157545562243

นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในฐานะโฆษกประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า "ตนได้รับข้อสั่งการจากนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำกับการดำเนินงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยวานนี้
(3 ธันวาคม 2562) ตนได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในภาคใต้เตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดนราธิวาส และปัตตานี ตามนโยบายและความห่วงใย ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยเบื้องต้นตนได้ให้จัดเรือ จำนวน 5 ลำ พร้อมเจ้าหน้าที่จำนวน 50 นายเพื่อลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย โดยวันนี้ (4 ธันวาคม 2562) ตนพร้อมด้วยนายอภิชัย เอกวนากุล ผอ.กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และนายมงคล ไข่มุก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 พร้อมเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 50 นาย สนธิกำลังร่วมกับนายอำเภอตากใบ, กองทัพภาคที่ 4, ตำรวจภูธร อ.ตากใบ และ ปภ. จ.นราธิวาส ลงพื้นที่ อ. ตากใบ เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย พร้อมแจกถุงยังชีพ ของ รมว. ทส. ให้กับพี่น้องผู้ประสบภัย จำนวน 300 ครัวเรือน ให้กับผู้ประสบภัย

157545564838

อย่างไรก็ตาม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดเตรียมเครื่องมือจากกรมต่างๆในสังกัดเช่นเครื่องสูบน้ำ จำนวน 22 เครื่อง รถบรรทุก 5 คัน รถบรรทุกติดตั้งเครน 2 คัน เรือจำนวน 10 ลำ น้ำดื่ม 1,500 แกลลอน รถปรับปรุงคุณภาพน้ำเคลื่อนที่ 2คัน และรถบรรทุกน้ำ 4 คัน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง จนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด ทั้งนี้ ตนได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของกรม ทช.ร่วมปฏิบัติงานกับศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส เพื่อประสานงานและให้การสนับสนุนการช่วยเหลือด้วยแล้ว อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว หากไม่มีฝนตดหนักลงมาอีกใน2-3วันนี้ " อธิบดีกรม ทช.กล่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง