อว.เปิดตัว หุ่นยนต์สอนปัญญาประดิษฐ์ “KidBright AIBot” ชาติแรกอาเซียน

อว.เปิดตัว หุ่นยนต์สอนปัญญาประดิษฐ์ “KidBright AIBot” ชาติแรกอาเซียน
28 พฤศจิกายน 2562
1,083

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เปิดตัว KidBright หุ่นยนต์สอน AI ในงานวันรวมพลคน KidBright: KidBright Developer Conference 2019 (KDC19) ภายใต้แนวคิด “Empowered coding with AI”

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School Powered by KidBright) โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการบิ๊กร็อก (Big Rock) เมื่อปี 2560 โดยส่งมอบ KidBright จำนวน 2 แสนบอร์ด ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมต้นและสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ทำให้ได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมหรือเขียนโค้ด (Coding) นำมาสู่การขยายผลให้ครูและอาจารย์พัฒนาสื่อการเรียนการสอนผสมผสานการเขียนโค้ดเข้ากับการสอนปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) จนเกิดเป็นการประกวด Coding at School for Teacher หรือ KruKid Contest ซึ่งโครงการนี้ได้ขับเคลื่อนไปอย่างสมบูรณ์

157486334460


วันนี้ประกาศการก้าวเข้าสู่ AI Nation พร้อมเปิดตัวหุ่นยนต์สอนปัญญาประดิษฐ์ KidBright AIBot เป็นชาติแรกของอาเชียน ซึ่งเป็นการผสมผสานการเขียนโค้ดดิ้ง แบบบล็อกเข้ากับการสอนปัญญาประดิษฐ์ (AI) ให้กับนักเรียน เดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวไกลในศตวรรษที่ 21 โดย อว.ได้วางไว้ในเรื่อง AI for Thai คือสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในสาขา AI และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจและเข้าถึง AI ได้อย่างง่าย และการพัฒนาเทคโนโลยี AI ที่เปิดกว้างให้นวัตกรหรือผู้ประกอบการด้าน AI นำไปใช้ได้ เพื่อรองรับการสร้างสรรค์งานที่สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจด้วยปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเป็นหนึ่งในฐานรากการพัฒนาเศรษฐกิจในปัจจุบัน มุ่งสู่ความเป็น AI Nation

 ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ตนอยากเรียนให้ทราบว่าตนและประชาคม อว. พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนงานภายใต้ภารกิจของเรา เพื่อให้ประเทศไทยก้าวไกลในศตวรรษที่ 21 และมุ่งสู่ความเป็น AI Nation ดังที่เราเคยทำสำเร็จแล้วในการขับเคลื่อน Maker Nation ผ่านโครงการ KidBright Bigrock Project ที่ผ่านมา

157486336477


“การเพิ่มความสามารถด้าน AI ให้บอร์ด KidBright ในวันนี้จะนำไปสู่การสร้างอุตสาหกรรมของเล่นวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย และ KidBright จะทำให้ประเทศไทยเป็น Coding Nation และสามารถเชื่อมเข้ากับโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) และเหล่าเมกเกอร์ทั่วประเทศ ทำให้ประเทศไทยเป็น Maker's Nation รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาประดิษฐ์ ทั้งองค์ความรู้และเครื่องมือสนับสนุนเพื่อมุ่งไปสู่ AI Nation จิ๊กซอว์ทั้งสามตัวเป็นส่วนประกอบสำคัญในการนำประเทศไทยไปสู่ Smart Nation อย่างเป็นรูปธรรม” ดร.สุวิทย์ กล่าว

157486338452

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สวทช. สนับสนุนให้ภาคเอกชนสามารถนำผลงานวิจัยไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เป็นการพึ่งพาเทคโนโลยีภายในประเทศและเอกชนไทยสามารถแข่งขันได้ ในปี 2562 KidBright ได้ขยายผลสู่ภาคอุตสาหกรรม ทำให้เกิดระบบนิเวศของอุตสาหกรรมบอร์ดสมองกลฝังตัวมีการมีการผลิตบอร์ดขยายความสามารถไม่ต่ำกว่า 10,000 ชิ้น และเกิดการพัฒนาต่อยอด เช่น IKB-1 , GoGo Bright และ KB-IDE อย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน

ในปีนี้ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มอีกบริษัท 2 คือ บริษัท อินโนเวทีฟ เอ็กเพอรีเม้นท์ จำกัด และ บริษัท ไทย ดอม คอม จำกัด รับถ่ายทอดเทคโนโลยี และนำบอร์ด KidBright ไปผลิตเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศไทยด้วยผลงานวิจัยของ เนคเทค-สวทช. และสร้างผลกระทบให้กับกระบวนการทางด้าน STEM Education และ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (SME)

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง