หนุน 'ชวน' กฎเหล็กคุม 'กมธ.' ห้ามเชิญมั่วสร้างปมขัดแย้ง

หนุน 'ชวน' กฎเหล็กคุม 'กมธ.' ห้ามเชิญมั่วสร้างปมขัดแย้ง
19 พฤศจิกายน 2562
480

"นพ.ระวี" ยก รธน.มาตรา 129 วรรคสอง รองรับ "ชวน" ออกกฎเหล็กคุมเข้มกมธ. ห้ามเชิญมั่วกันเหตุซ้ำซ้อน อัด "จิรายุ" หยุดตั้งป้อมค้าน สร้างปมขัดแย้งทางการเมือง

เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 62 นายแพทย์ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวว่า ตนสนับสนุนให้มีการใช้ระเบียบสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการกระทำกิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใดที่มีความเกี่ยวข้องกันของคณะกรรมาธิการหลายคณะ พ.ศ. 2562


ทั้งนี้ ตามที่ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ออกใหม่ตามข้อบังคับการประชุมที่ 90 ที่กำหนดให้กรรมาธิการต้องรายงานการปฏิบัติภารกิจให้ประธานสภาฯ รับทราบ โดยเห็นว่านอกจากเป็นไปตามข้อบังคับการประชุมแล้ว ยังเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 129 วรรคสอง ที่บัญญัติว่าการกระทำกิจการ การสอบหาข้อเท็จจริง หรือการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของสภา และหน้าที่และอำนาจตามที่ระบุไว้ในการตั้งกรรมาธิการก็ดี ในการดำเนินการของคณะกรรมาธิการก็ดี ต้องไม่เป็นเรื่องซ้ำซ้อนกัน ในกรณีที่การกระทำกิจการ การสอบหาข้อเท็จจริงหรือการศึกษาในเรื่องใดที่มีความเกี่ยวข้องกัน ให้เป็นหน้าที่ของประธานสภาที่จะต้องดำเนินการให้คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องทุกชุดร่วมกันดำเนินการ

อ่านข่าว-'ชวน' ยันออกประกาศสภาฯ ตรวจงาน 'กมธ.ฯ' ไม่มีวาระ 

ดังนั้น การที่ในระเบียบข้อ 4 กำหนดให้เมื่อคณะกรรมาธิการจะกระทำกิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ให้ประธานคณะกรรมาธิการทุกคณะรายงานต่อประธานสภาทราบภายในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ ว่าจะมีการพิจารณา เรื่องใด ประเด็นใด และเชิญผู้ใด หรือหน่วยงานใดเข้าร่วมการพิจารณาในสัปดาห์ถัดไป จึงไม่มีประเด็นใดขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญตามที่ นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) กิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน ออกมากล่าวหา และไม่เห็นด้วยที่มีการขู่ว่าจะดำเนินคดีกับประธานรัฐสภาที่ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ ทั้งนี้ อยากให้ฝ่ายค้านทำงานการเมืองแบบสร้างสรรค์ ไม่ใช่ค้านทุกเรื่องเพื่อสร้างประเด็นขัดแย้งทางการเมือง

"ผมคิดว่าระเบียบที่ออกมาจะช่วยทำให้การทำงานของคณะกรรมาธิการทั้ง 35 คณะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ซ้ำซ้อนกัน และยังแก้ปัญหากรณีมีกรรมาธิการฯ ชุดใดทำเกินอำนาจหน้าที่ หรือใช้กรรมาธิการไปในทางที่ผิด เพื่อประโยชน์ทางการเมืองของฝ่ายตัวเอง ซึ่งจะทำให้กลไกการตรวจสอบของสภาได้รับความเสียหายตามไปด้วย จึงอยากให้ประธานกรรมาธิการฯ ทุกคณะให้ความร่วมมือดำเนินการตามระเบียบนี้ อันจะเป็นประโยชน์ในการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติอย่างแท้จริง" นายแพทย์ระวี กล่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง