ป.ป.ช.ชี้คอรัปชั่นไทยแก้ยาก

ป.ป.ช.ชี้คอรัปชั่นไทยแก้ยาก
19 พฤศจิกายน 2562
702

ป.ป.ช.ชี้คอรัปชั่นไทยแก้ยาก เหตุขรก.-นักการเมืองเอื้อประโยชน์พวกพ้อง วิ่งเต้นแทรกแซงคดี

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการ ป.ป.ช. กล่าวถึงสถานการณ์การทุจริตของสังคมไทย ในวาระครบรอบ 20 ปี สำนักงาน ...ว่า สาเหตุการทุจริตมาจากโครงสร้างทางสังคมที่เป็นระบบอุปถัมภ์ เอื้อประโยชน์ให้แก่ญาติมิตรพวกพ้อง ส่วนประชาชนเพิกเฉยต่อการทุจริต ไม่มีความตื่นตัวในการตรวจสอบ นอกจากนี้กระบวนการยุติธรรมยังไม่เข้มแข็ง โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวด ล่าช้า และเลือกปฏิบัติ โดยมีการแทรกแซงจากผู้มีอิทธิพลและนักการเมือง

ส่วนคดีสำคัญที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานของ ... มีทั้งคดีทุจริตเงินทอนวัด คดีก่อสร้างโรงพัก คดีทุจริตสนามฟุตซอล คดีทุจริตจัดซื้อรถดับเพลิง คดีบ้านเอื้ออาทร คดีทุจริตเงินบริจาคจากผู้ปกครองโรงเรียนสามเสน และคดีก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนอม โดยคาดว่าจะสามารถไต่สวนคดีสำคัญอย่างน้อย 15 คดี ให้แล้วเสร็จภายในปี 2563 คือ 1. คดีทุจริตเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและของประเทศ ปี 2556 2. คดีการปราศรัยของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ ปี 2557 3. คดีทุจริตในการดำเนินการก่อสร้างฝายและเพาะชำปลูกหญ้าแฝกตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและป่าไม้ (ฝายแม้ว) 4. คดีการอนุญาตเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการเมืองแร่ทองคำชาตรีเหนือ

5. คดีทุจริตการทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ ภาค 2 6. คดีทุจริตการทำสัญญาซื้อขายมันสำปะหลังแบบรัฐต่อรัฐ 7. คดีทุจริตเงินทอนวัด (36/47) 8. คดีทุจริตในการจัดซื้อเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิด GT200 และอัลฟ่า 6 (17/20) 9. คดีทุจริตสร้างสนามกีฬาฟุตซอล 10. คดีทุจริตเรียกรับเงินจากผู้นำเข้ารถยนต์อิสระทำให้ผู้นำเข้าเสียภาษีน้อยลง (รถหรู) 11. คดีทุจริตในโครงการจัดหาที่ดินเพื่อปลูกปาล์มและผลิตน้ำมันปาล์มในประเทศอินโดนีเซีย 12. คดีทุจริตในการซื้อขายเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบิน Boeing B777 – 200 ER ของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน(โรลส์-รอยซ์) 13. คดีทุจริตในการออกโฉนดที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขารวก-ป่าเขาเมือง และในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ 14. คดีทุจริตในการออกโฉนดที่ดินตำบลเขากะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิด และ 15. คดีทุจริตในการออกโฉนดที่ดินทับซ้อนเขาเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเตียนและป่าเขื่อนลั่น อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา

เลขาธิการ ป.ป.ช. กล่าวทิ้งท้ายว่า ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ... คณะกรรมการ ... และเจ้าหน้าที่ ... ทุกระดับ พร้อมเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ภายใต้ค่านิยม “ซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออาชีพ ดังนั้นขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในการทำงานของสำนักงาน ... ว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย รวมถึงการพิจารณาวินิจฉัยคดีทุกอย่างต้องมีพยานหลักฐาน และจะดำเนินการอย่างรวดเร็ว เป็นมืออาชีพ มีประสิทธิภาพ ตามความมุ่งหวังของประชาชน เพื่อขจัดทุจริตให้หมดจากสังคมไทย

หากประชาชนพบเห็นการทุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือเจ้าหน้าที่รัฐ สามารถโทรแจ้งสายด่วน ... ได้ที่หมายเลข 1205 หรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์สำนักงาน ... หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ... ที่สำนักงาน ... 77 จังหวัดทั่วประเทศ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง