เรียนรู้ มหาวิทยาลัยมีสุข สไตล์ มข. 'ปลูกผัก แบ่งปัน'

 เรียนรู้ มหาวิทยาลัยมีสุข สไตล์ มข. 'ปลูกผัก แบ่งปัน'
15 พฤศจิกายน 2562 | โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
297

“โครงการ แปลงผักปลอดภัย มหาวิทยาลัยมีสุข” พิสูจน์ให้เห็นพลังสามัคคีของการปลูก ดูแล เก็บเกี่ยวและแบ่งปัน เป็นภาคความร่วมมือ ร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรการทำงานร่วมกัน สร้างสังคม Happy Work Place

นายธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง รักษาการผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ประธานเครือข่ายโครงการแปลงผักปลอดภัยมหาวิทยาลัยมีสุข เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ แปลงผักปลอดภัย มหาวิทยาลัยมีสุข ปีที่ 9 กล่าวว่า โครงการแปลงผักปลอดภัย มหาวิทยาลัยมีสุข ได้ขับเคลื่อนมาเป็นปีที่ 9 พบว่า ปีนี้ เป็นปีที่มีภาพเปลี่ยนไปอย่างน่ายินดี คือ มีภาพความร่วมมือมากขึ้น 

157374595634

จะเห็นว่าในวันนี้บุคลากรจากทุกหน่วยงานในอาคารสิริคุณากร และสำนักงานอธิการบดี อาคาร 2  เข้ามาร่วมกันปลูกผักมากขึ้น  โดยใช้กลยุทธ์คือ มีการแบ่งแปลงผักให้แต่ละกองหน่วยงานดูแล หน่วยงานละ 2-3 แปลงตามสัดส่วนจำนวนแปลงตามจำนวนคนในกอง  มีประเภทผักกวางตุ้ง ผักสลัด และผักคะน้า 

"สิ่งหนึ่งที่คาดหวังมาก ๆ คือภาพความร่วมมือ  วันนี้เป็นวันแรกที่เริ่มปลูกก็เริ่มเห็นความแตกต่าง คือภาพความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน จากบุคลากรแต่ละหน่วยงานเป็นอย่างมาก  และสิ่งหนึ่งที่อยู่ในใจสมาชิกแปลงผักฯ ตลอดมา เราจะพิสูจน์ให้เห็นว่า เม็ดผักเม็ดเล็ก ๆ ที่กลายเป็นกล้าผักต้นเล็ก ๆ ที่เราได้ใช้พลังร่วมกันของคนในสำนักงานอธิการบดีมาร่วมกันปลูก ดูแล เก็บเกี่ยว และแบ่งปัน  จะเติบโตงอกงามด้วยมือของเราเอง  เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยตั้งไว้คือ Happy Work Place  เรื่องของการทำงานอย่างมีความสุข เรื่องของการอยู่ในสังคม ชุมชนของการทำงานอย่างมีความสุขด้วยครับ”

157374578454


          “โครงการแปลงผักปลอดภัย มหาวิทยาลัยมีสุข” ได้ขับเคลื่อนมาเป็นปีที่ 9 อย่างมั่นคง นับเป็นกิจกรรมที่มีการพัฒนากระบวนการ และรูปแบบการสร้างสุขระดับองค์กรสู่องค์กรสุขภาวะ ก่อให้เกิดวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืน สู่องค์กรสุขภาวะของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นนวัตกรรมการบริหารจัดการองค์กรที่ทำให้คนทำงานมีความสุข อันจะพัฒนาไปสู่องค์กรที่มีวัฒนธรรมแห่งการสร้างความสุขของบุคลากรได้อย่างยั่งยืน

157374573386

ทั้งนี้ ภายในงานได้รับเกียรติเข้าร่วมปลูกผักจาก นางณัฐสมล  ธนกุลรังสฤษดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  นางสุภารัตน์ มูลศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  นางขนิษฐา โสดามรรค  รักษาการแทนผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยสมาชิกแปลงผักปลอดภัยฯ กว่า 60 คน 

ประกอบด้วย บุคลากรจากหน่วยงาน และกองต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี  ร่วมมือกันทำกิจกรรมปลูกผักสวนครัว ระยะที่ 1  อันเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการแปลงผักปลอดภัยมหาวิทยาลัยมีสุข ที่จัดขึ้นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม มุ่งเน้นความสามัคคี  และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ณ แปลงผักพอเพียง ด้านข้างอาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง