ยื่น 'ปธ.สภา' เสนอร่างกม.ขจัดเลือกปฏิบัติต่อบุคคล

ยื่น 'ปธ.สภา' เสนอร่างกม.ขจัดเลือกปฏิบัติต่อบุคคล
12 พฤศจิกายน 2562
464

เครือข่ายภาคประชาชน เสนอร่างกม. ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล เพื่อความเสมอภาค และความเท่าเทียม

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 62 เครือข่ายภาคประชาชนริเริ่มเสนอร่างกฎหมายขจัดการเลือกปฏิบัติที่รัฐสภา เครือข่ายภาคประชาชน นำโดย น.ส.สุภัทรา นาคะผิว อดีตกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ, นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ        นายสมชาย หอมละออ อดีตกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ยื่นความประสงค์ที่จะริเริ่มการเข้าชื่อประชาชน เพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ขจัดการปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. ..... ต่อ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ผ่านคณะทำงาน

โดย นายวิริยะ กล่าวว่า การผลักดันร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว เพื่อให้สอดรับกับหลักการว่าด้วยความเสมอภาค และความเท่าเทียม ที่ผ่านมาแม้มีกฎหมายที่มีเนื้อหาลักษณะเดียวกันแต่ให้ความคุ้มครองไม่ครอบคลุมกลุ่มบุคคลทุกกลุ่ม ดังนั้นหากประเทศไทยมีร่างกฎหมายขจัดการปฏิบัติต่อบุคคลที่เตรียมเสนอเชื่อว่าจะทำให้สอดคล้องกันหลักการประชาธิปไตยและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ด้าน นายสมชาย กล่าวว่า หลักการเรื่องความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันได้รับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญมาแล้วหลายฉบับ แต่ปรกาฎว่าในทางปฏิบัติยังไม่มีการปฏิบัติให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ เช่น การกำหนดข้อจำกัดบางประการเพื่อไม่ให้ผู้พิการหรือผู้ติดเชื้อเอชไอวีเข้ามาทำงานในหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น ทั้งๆ ที่การเป็นผู้พิการหรือเป็นผู้ติดเชื้อไม่ได้มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานแต่อย่างใด

ขณะที่ นายแทนคุณ จิตต์อิสระ คณะทำงานของนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวว่าประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและสิทธิมนุษยชน เรื่องวาระที่ประธานสภาฯให้ความเป็นอย่างมาก ดังนั้น ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติจะรับเรื่องเพื่อนำไปสู่การผลักดันให้เป็นกฎหมายที่ทันสมัยกับสภาพสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง