ครม. เคาะ ส.ส.ควบ รมต. ห้ามรับเงิน 2 ทาง

ครม. เคาะ ส.ส.ควบ รมต. ห้ามรับเงิน 2 ทาง
8 ตุลาคม 2562
484

ครม. เคาะ ส.ส.ควบ รมต.เมื่อได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งในฐานะ รมต.ไม่มีสิทธิได้รับเงินตำแหน่งและเงินเพิ่มของ ส.ส. อีก

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้านใน สภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเสนอ โดยให้การได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง โดยให้รับนับแต่วันเข้ารับหน้าที่ และให้พิจารณาในประเด็นตามความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

น.ส.ไตรศุลี กล่าวอีกว่า สำหรับร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้กำหนดให้ประธานและรองประธานสภาฯ ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และเงินเพิ่มเป็นรายเดือนนับแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ซึ่งเดิมกำหนดให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และเงินเพิ่มนับแต่วันเข้ารับหน้าที่ ทั้งนี้ เมื่อได้รับเงินดังกล่าวแล้ว ไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งส.ส.หรือส.ว. แล้วแต่กรณี อีกทั้ง กำหนดให้ส.ส.ได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มเป็นรายเดือน ดังนี้ ส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งทั่วไป กำหนดวันที่ได้รับได้รับเงินประจำตำแหน่ง นับแต่วันเลือกตั้ง 2.ส.ส.ที่เข้ามาแทนส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตามมาตรา 105 (1) ของรัฐธรรมนูญ ให้นับตั้งแต่วันเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างลง 3.ส.ส.ที่เข้ามาแทน ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ ตามมาตรา 105 (2) ของรัฐธรรมนูญ ให้นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศรายชื่อในราชกิจจานุเบกษา

นอกจากนี้ กำหนดให้ส.ส.ที่มาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีด้วย เมื่อได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งในฐานะรัฐมนตรีแล้ว ไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งเป็นรายเดือนของ ส.ส.อีก และกำหนดให้ส.ว.ในวาระเริ่มแรก และส.ว.ในบัญชีสำรองที่เลื่อนขึ้นมาแทนส.ว.ที่ว่างตามมาตรา 269 ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ ได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มเป็นรายเดือน นับแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้ กำหนดให้พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเมื่อมีผลใช้บังคับ ให้ส.ส.และส.ว.ได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มย้อนหลังไปนับวันที่มีสมาชิกภาพของส.ส.และส.ว.เริ่มต้น

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-นายกฯ ปลื้มไทยรั้งอันดับ 8 ประเทศที่มีศักยภาพเติบโต

-'ประวิตร' ชี้ข้อเสนอรื้อ'กอ.รมน.'ต้องยึดกฎหมาย

-ครม.อนุมัติ ครู 2808 อัตรา แทนครูเกษียณอายุ

-คนจนเฮ! ขยายโปรค่าไฟฟ้า-น้ำประปา-คืนแวต 5% ถึง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง