'ชิม ช้อป ใช้' ใครลงทะเบียนแล้ว ต้องรู้!

'ชิม ช้อป ใช้' ใครลงทะเบียนแล้ว ต้องรู้!

เรียกได้ว่าเกินความคาดหมาย สำหรับโครงการ “ชิม ช้อป ใช้” ของรัฐบาลที่เข็นออกมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภายในประเทศ เพราะโครงการนี้เพียงแค่ 2 วันแรกของการเปิดรับลงทะเบียน พบประชาชนที่สนใจเข้ามาลงทะเบียนกันอย่างคับคั่ง

โดยวันแรกที่เปิดลงทะเบียน(23ก.ย.) มียอดลงทะเบียนครบ 1 ล้านคน ตามโควต้าในแต่ละวันที่ภาครัฐกำหนดไว้ตั้งแต่เวลา 13.43 น. และในวันนี้ ปรากฎว่ามีผู้มาลงทะเบียนครบ1 ล้านคน ตั้งแต่เวลา 8.11 น. 

รัฐบาลกำหนดโควต้าสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการนี้รวมกันไม่เกิน 10 ล้านคน โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนจนถึงวันที่ 15 พ.ย.นี้ แต่หากยังมีผู้สนใจเข้ามาลงทะเบียนเต็ม 1 ล้านคนทุกวัน เท่ากับว่าในวันที่ 2 ต.ค.นี้ ก็น่าจะครบ 10 ล้านคนตามที่รัฐบาลกำหนดไว้

สิ่งสำคัญที่ผู้ลงทะเบียนร่วมโครงการนี้ไว้แล้ว “ควรต้องรู้” คือ 

๐ หลังลงทะเบียนจะได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ์ภายใน 3 วันทำการ 

๐ ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” เพื่อใช้สิทธิผ่าน G-Wallet โดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทย

๐ ผู้ลงทะเบียนจะได้รับเงิน 1,000 บาท เข้า G-Wallet กระเป๋า 1 พร้อมสิทธิ์ G-Wallet กระเป๋า 2 โดยต้องเริ่มใช้ประเป๋า 1 ก่อน

๐ ผู้ได้รับสิทธิ์ต้องใช้สิทธิ์ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับ SMS  หากเกินเวลาเงินจะถูกดึงกลับ แต่หากเริ่มใช้แล้วเงินจะค้างอยู่ใน G-Wallet กระเป๋า 1 จนสิ้นอายุโครงการวันที่30 พ.ย.2562

๐ หากใช้สิทธิ์ G-Wallet กระเป๋า 2 จะสามารถใช้สิทธิ์ ได้จนถึง 30 พ.ย.2562 แต่จะถูกตัดสิทธิ์ G-Wallet กระเป๋า 1 ไม่สามารถใช้เงิน 1,000 บาทได้

๐ หากไม่เริ่มใช้สิทธิ์ G-Wallet กระเป๋า 2 จะถูกตัดสิทธิ์ทั้งหมด และไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนี้ได้อีก

ดังนั้นแล้วผู้ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์ จะต้องใช้ G-Wallet กระเป๋า 1 ก่อน ภายใน 14 วัน หลังได้รับ SMS เพื่อที่จะได้รับสิทธิ์เงิน 1,000 บาท จากรัฐบาล เพราะหากใช้ G-Wallet กระเป๋า 2 ก่อน จะถูกตัดสิทธิ์เงิน 1,000 บาทจากภาครัฐทันที  

โดย G-Wallet กระเป๋า 2 ผู้ใช้ต้องเติมเงินเข้าใน Wallet ดังกล่าว เมื่อใช้จ่ายผ่านกระเป๋านี้ รัฐบาลจะชดเชยเงินคืนให้ 15% ของยอดใช้จ่าย แต่ไม่เกิน 4,500 บาท