ชาวนาเฮ! เคาะแล้วประกันราคาข้าว 5 ชนิด วงเงิน 10000 - 15000 บาทต่อตัน

ชาวนาเฮ! เคาะแล้วประกันราคาข้าว 5 ชนิด วงเงิน 10000 - 15000 บาทต่อตัน
17 สิงหาคม 2562
21,290

ชาวนาเฮ! เคาะแล้วประกันราคาข้าว 5 ชนิด วงเงิน 10000 - 15000 บาทต่อตัน “จุรินทร์” เตรียมชง นบข.เห็นชอบก่อนเสนอ ครม. คาดเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 3.9 ล้านครัวเรือน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังประชุมหารือการประกันรายได้ข้าวเปลือกร่วมกับตัวแทนชาวนาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าว อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี วันนี้ (17 ส.ค.) ว่าที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันที่จะเสนอราคาประกันราคาให้กับที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (นบข.) ที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อขออนุมัติประกันรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 สายพันธุ์ที่ความชื้นไม่เกิน 15% ได้แก่

1.ข้าวเจ้า ประกันรายได้ที่ราคา 10000 บาทต่อตัน จำกัดปริมาณ ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน หรือไม่เกิน 40 ไร่

2.ข้าวเหนียว ประกันรายได้ที่ราคา 12000 บาทต่อตัน จำกัดปริมาณครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน หรือไม่เกิน 40 ไร่

3.ข้าวหอมมะลิ ประกันรายได้ที่ราคา 15000 บาทต่อตัน จำกัดปริมาณครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน หรือไม่เกิน 40 ไร่

4.ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ ประกันรายได้ที่ราคา14000 บาทต่อตัน จำกัดปริมาณครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตันหรือไม่เกิน 40 ไร่

และ 5.ข้าวหอมปทุม ประกันรายได้ที่ราคา 11000 บาทต่อตัน จำกัดปริมาณครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน หรือไม่เกิน 10 ไร่

นอกจากนี้ที่ประชุมฯเห็นชอบร่วมกันที่จะออกประกาศห้ามไม่ให้ข้าวจำนวน 18 สายพันธุ์ ที่เกษตรกรยืนยันว่ามีการปลูกน้อยหรือเลิกปลูกไปแล้วเข้าสู่โครงการประกันราคาข้าว

โดยขั้นตอนต่อจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเปิดลงทะเบียนเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ โดยเบื้องต้นคาดว่าจะมีเกษตรกรเข้าร่วมประมาณ 3.9 ล้านครัวเรือน

“นโยบายประกันราคาสินค้าเกษตร รยมทั้งข้าวถือว่าเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยไม่เพียงแต่ข้าวเท่านั้นหากราคาสินค้าเกษตรอื่นๆตกต่ำก็เชื่อว่ารัฐบาลจะเข้าไปดูแล และแนวทางการประกันราคาสินค้าเกษตรก็เป็นนโยบายที่พรรคประชาธิปัตย์เคยใช้มาก่อนหน้านี้แล้ว” นายจุรินทร์ กล่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: