ตั้ง 'น.ส.ธรรมรังสี วรรณโก' เป็นรองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง

ตั้ง 'น.ส.ธรรมรังสี วรรณโก' เป็นรองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง
17 สิงหาคม 2562
2,376

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "น.ส.ธรรมรังสี วรรณโก" เป็นรองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง สำนักงานศาลปกครอง

เมื่อวันที่ 16 ส.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางสาวธรรมรังสี วรรณโก ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ้นจากตำแหน่ง ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง (พนักงานคดีปกครองทรงคุณวุฒิ) และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง สำนักงานศาลปกครอง ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2562

ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ที่มา : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/204/T_0012.PDF

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง