'พาณิชย์' วาง 10 นโยบายขับเคลื่อนงานกระทรวงพาณิชย์

'พาณิชย์' วาง 10 นโยบายขับเคลื่อนงานกระทรวงพาณิชย์
7 สิงหาคม 2562
2,336

“จุรินทร์” ประชุมผู้บริหารก.พาณิชย์ เคาะ 10 นโยบายลุยงานพาณิชย์ เร่งดันนโยบายประกันรายได้ ดูแลราคาสินค้าเกษตร ทำสมาร์ทโชว์ห่วย พร้อมเร่งเจรจาความตกลงการค้าเสรี หวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมมอบมอบนโยบายผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์นัดแรกอย่างเป็นทางการ ว่า เป็นการหารือร่วมกันระหว่างตน รมช.ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์เพื่อกำหนดทิศทางการทำงานร่วมกันโดยได้ข้อสรุป 10 นโยบาย ในการขับเคลื่อนกระทรวงพาณิชย์เพื่อประโยชน์ของประเทศ ประกอบด้วย 1.นโยบายการประกันรายได้เกษตรกร โดยดูแลพืชเศรษฐกิจ 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพด นอกจากนี้จะมุ่งเน้นกระตุ้นราคาสินค้าเกษตรในภาพรวมทั้งหมด โดยไม่รอให้เกิดปัญหา เพราะปฏิทินพืชผลการเกษตรนั้นทุกฝ่ายรู้ล่วงหน้าอยู่และจะมีการใช้แผนเกษตรพันธสัญญาด้วย


2. กระทรวงฯจะเน้นดูแลราคาสินค้าและบริการเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมผู้กับบประกอบการและผู้บริโภค 3.จะเร่งรัดการส่งออกสินค้าและบริการโดยเน้นส่งออกพืชผลทางการเกษตร บริการสินค้า OTOP สินค้าเสื้อผ้า เครื่องประดับ หมวดอื่นๆ 4.จะเร่งรัดการเจรจาค้างท่อ เช่น อาร์เซ็ป การเจรจาเอฟทีเอ ตลอดจนเร่งหาข้อสรุปของความตกลงซีพีทีพีพี 5.เดินหน้าระบบ e-filing ต่อไปเพื่อให้การจดทะเบียนธุรกิจและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับบริหารของกระทรวง ยึดหลักง่าย สะดวก รวดเร็ว กับทั้งผู้เกี่ยวข้องและผู้ใช้บริการ ทั้งในเรื่อง นิติบุคคล ผู้ใช้บริการ ทรัพย์สินทางปัญญา เอกสารการค้าระหว่างประเทศ


6.เร่งรัดการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะ GI เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ เพื่อใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์ทั้งภายในนอกประเทศ 7. กระทรวงฯจะเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจยุคใหม่ การค้าออนไลน์ โดยสนับสนุนสตาร์ทอัพ สนับสนุนเอสเอ็มอี 8.พัฒนาร้านค้าโชว์ห่วย ให้เป็นกลไกสำคัญต่อเศรษฐกิจ ฐานรากของแระเทศ และจะดำเนินการให้ปรับรูปแบบเป็นสมาร์ทโชว์ห่วย ควบคู่ร้านธงฟ้า 9. มุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจภาคบริการเพื่อเพิ่มการแข่งขันองประเทศ และ 10. ใช้กลไกขับเคลื่อนให้นโยบายเดินหน้าไป โดยมี 4 กลไลคือ1. จะดำเนินการประชุมผู้บริการกระทรวงอย่างน้อยเดือน 1 ครั้งเพื่อติดตามความคืบหน้าของงาน 2. ใช้ กรอ.พาณิชย์ หรือคณะกรรมการร่วมภาครัฐกับเอกชนโดยกระทรวงพาณิชย์ เพื่อส่งเสริม ผลักดัน ขับเคลื่อน 3. ใช้กลไก 3 ประสานเพื่อดูแลเรื่องการเกษตร ประกอบด้วย ภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร ให้เกษตรกรมีเวทีร่วมกันในการตัดสินใจและ4. ทูตพาณิชย์ฯต้องเป็นมืออาชีพเพื่อเป็นทัพหน้าสำคัญให้ภาคเอกชนนำรายได้จากการส่งออกเป็นสำคัญ


อย่างไรก็ตามนโยบาย 1-4 เรื่องแรกจะถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องทำ โดยเฉพาะนโยบายรายได้เกษตรกรซี่งจะใช้ ก็จะใช้กลไก3 ประสาน ในการดำเนินการ ซึ่งจะเร่งทำให้เร็วที่สุด ส่วนเรื่องสินค้าเกษตรอื่น ๆ ก็จะหารือกันกับหน่วยงาน คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกัน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง