ผบ.ทบ. สั่งทุกหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งทั่วไทย

ผบ.ทบ. สั่งทุกหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งทั่วไทย
22 กรกฎาคม 2562
819

ผบ.ทบ. ตั้งศูนย์ติดตามภัยแล้ง นำนโยบายรัฐสู่การปฏิบัติเร่งด่วน เตรียมรถบรรทุกน้ำ 279 คัน แจกจ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชน

เมื่อวันที่ 22 ก.ค.62 พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ให้ความสำคัญกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการคลี่คลายสถานการณ์ภาวะฝนทิ้งช่วงที่กำลังส่งผลกระทบต่อการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ล่าสุดได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก กองทัพภาคที่ 1 , 2 และ 3 ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนทุกภาคส่วนในการแก้ไขวิกฤติฝนทิ้งช่วงอย่างเต็มที่และเร่งด่วน เน้นการช่วยเหลือในลักษณะแบบรวมการในพื้นที่วิกฤติ ด้วยการระดมศักยภาพของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเครื่องมือและข้อมูลเพื่อเร่งจัดหาแหล่งน้ำและส่งน้ำจากแหล่งน้ำไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่เดือดร้อน ทั้งด้านอุปโภค บริโภค และพื้นที่ทางการเกษตร

1563776453677

“ผู้บัญชาการทหารบก ยังได้สั่งการให้มณฑลทหารบก เป็นหน่วยหลักในการบูรณาการเครื่องมือและแผนการปฏิบัติของหน่วยทหารที่รับผิดชอบพื้นที่ประสบภัยแล้ง เพื่อเข้าให้ความช่วยเหลือแบบรวมการตามลำดับความเร่งด่วนอย่างเต็มความสามารถ เช่น การระดมรถบรรทุกน้ำของหน่วยพร้อมกำลังพลและเครื่องมือเข้าไปแจกจ่ายน้ำในพื้นที่วิกฤติ พื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร ที่ส่วนราชการอื่นเข้าให้การช่วยเหลือได้ยาก ซึ่งขณะนี้มณฑลทหารบกได้สำรวจพื้นที่วิกฤติและจัดลำดับความเร่งด่วนของพื้นที่เพื่อเข้าช่วยเหลือไว้แล้ว โดยในภาคเหนือ ได้แก่ พิจิตร , กำแพงเพชร , พะเยา , สุโขทัย , ลำปาง ส่วนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ มหาสารคาม , เลย , บุรีรัมย์ , สุรินทร์ , ยโสธร , ศรีสะเกษ , ขอนแก่น , นครราชสีมา เป็นต้น” รองโฆษกกองทัพบก กล่าว

รองโฆษกกองทัพบก กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก ยังจัดตั้ง “ศูนย์ติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง” เป็นการเฉพาะ เพื่อติดตามสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในขณะนี้ และเป็นส่วนประสานการปฏิบัติกับทุกส่วนราชการในการนำนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงหลาโหม มาสู่การปฏิบัติให้เกิดผลโดยทันทีและตรงกับความเดือดร้อนของประชาชน สำหรับการประสานงานในระดับพื้นที่นั้น กองทัพบกได้จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 279 คัน ที่ประจำอยู่ในหน่วยทหารของกองทัพบกทั่วประเทศ พร้อมเข้าให้การสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อร่วมปฏิบัติกับรถน้ำจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการออกแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้งเร่งด่วนตามแผนงานของทางจังหวัดอีกด้วย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง