ส่อง 'อำนาจ' อนุฯก.ตร. ชุดบิ๊กโจ๊ก

ส่อง 'อำนาจ' อนุฯก.ตร. ชุดบิ๊กโจ๊ก
26 มิถุนายน 2562 | โดย ทีมข่าวอาชญากรรม
4,267

หลัง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ตวัดปากกาลงนามในคำสั่ง แต่งตั้ง “บิ๊กโจ๊ก” พล.ต.ท.สุรเชษฐ หักพาล อดีตผบช.สตม. เป็น 1 ใน 15 อนุกรรมการ "คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ" หรือ ก.ตร.

แม้ว้าก่อนหน้านี้ "บิ๊กโจ๊ก" ที่ถูก "คสช." ใช้มาตรา 44 ย้ายขาดจากข้าราชการตำรวจ เป็นที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

การกลับมาเป็นอนุฯก.ตร. ทำให้ "บิ๊กโจ๊ก" ตกเป็นข่าวฮือฮาทันที และความเคลื่อนไหวยิ่งถูกจับจ้องมากยิ่งขึ้น เมื่อมีข่าวก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่วัน เขาอาจกลับมาผงาดในตำแหน่งหลักในสำนักงานตำรวจห่งชาติอีกครั้ง และข่าวก็เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการปรากฏตัว “บิ๊กโจ๊ก”ตระเวนไหว้พรในพื้นที่ภาคใต้

การผลักดัน “บิ๊กโจ๊ก” เป็นอนุกรรมการ ก.ตร. โดยบิ๊กป. ที่ทุกคนรับรู้ถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่าง ”บิ๊กป้อมกับบิ๊กโจ๊ก” เป็นอย่างดี คำสั่งแต่งตั้ง “บิ๊กโจ๊ก” จึงถูกวิพากษ์วิจารณ์และการตั้งข้อสังเกตว่า “โยนหินถามทาง” เพื่อดึง “บิ๊กโจ๊ก” หวนคืนสู่งตำแหน่งหลักในสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือไม่

เมื่อเข้าไปดูรายละเอียด “อำนาจหน้าที่ของอนุกรรมการ ก.ตร.” ชุดนี้ คือ 1.พิจารณาและเสนอความห็นต่อคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร. ในการวิจนิฉัยปัญหาข้อกฏหมายตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พุทธศักราช 2547 และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.พิจารณาและเสนอความเห็นต่อก.ตร.เกี่ยวกับการออก แก้ไข ปรับปรุงและยกเลิกในส่วนที่มีจำเป็นของกฏหมาย กฏ ก.ตร. ระเบียบ-ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศ มติ การกำหนดนโยบายและมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำกับดูแล ตรวจสอบและแนะนำงานที่เกี่ยวข้อง 3.พิจารณาความเห็นเสนอ ก.ตร.ในเรื่องที่อนุกรรมการ ก.ตร.เกี่ยจวกับกฏหมายและระเบียบเห็นสมควรเสนอ ก.ตร.พิจารณา

4.ทำการแทน ก.ตร. ในเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับ วันเดือนปีเกิดของข้าราชการตำรวจ ตลอดจนเรื่องเกี่ยวกับการให้เพิ่มหรือถอนรายชื่อข้าราชการตำรวจจากประกาศรายชื่อข้าราชการตำรวจที่จะพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ และให้การรับรองการตรวจสอบวันเดือนปีเกิดของข้าราชการตำรวจจะพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขวันเดือนปีเกิดของข้าราชการตำรวจ และ 5.กิจการอื่น ๆ ตามที่ก.ตร.มอบหมาย

แม้อำนาจพิจารณาจะไม่เทียบเท่า ก.ตร. และการขยายอำนาจในข้อ 4 ระบุว่า อนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับกฏหมายและระเบียบ มีอำนาจทำการแทน ก.ตร. อย่างเด็ดขาด โดยเมื่อได้พิจารณาและมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้เลขานุการ ก.ตร. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป และรายงานผลการดำเนินการให้ก.ตร.ทราบ

การก้าวย่างเป็น "อนุกรรมการข้าราชการตำรวจ" ของบิ๊กโจ๊ก ผนวกกับความเคลื่อนไหวตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือว่านี่คือสัญญาณ "บิ๊กโจ๊ก" กำลังจะกลับคืน สตช.!!

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: