โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการอัยการ จำนวน 13 ราย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการอัยการ จำนวน 13 ราย
11 พฤษภาคม 2562
6,674

พระราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการอัยการ จำนวน 13 ราย

เมื่อวันที่ 10 พ.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการอัยการ

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการอัยการ ให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆจำนวน 13 ราย ดังนี้

๑. นางสาวศุทธินี จ าเริญบุญประคอง อัยการผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น ๑) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ดำรงตำแหน่ง อัยการประจำกอง (ข้าราชการอัยการชั้น ๒) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ
๒. นายชานนท์ ทวีวงศ์ อัยการผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น ๑) สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายอัยการ ดำรงตำแหน่ง อัยการประจำกอง (ข้าราชการอัยการชั้น ๒) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ
๓. นายธีรรัตน์ มังคุด อัยการผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น ๑) สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายอัยการ ดำรงตำแหน่ง อัยการประจำกอง (ข้าราชการอัยการชั้น ๒) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ
๔. นางสาวชมชนก รัชตะวราโชติ อัยการผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น ๑) สถาบันพัฒนา ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดำรงตำแหน่ง อัยการประจำกอง (ข้าราชการอัยการชั้น ๒) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ
๕. นางสาวเมษยา โรจนอารีย์ อัยการผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น ๑) สถาบันพัฒนา ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดำรงตำแหน่ง อัยการประจำกอง (ข้าราชการอัยการชั้น ๒) สถาบันพัฒนา ข้าราชการฝ่ายอัยการ

๖. นายอนันต์ชัย คีรีกิจขจร อัยการผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น ๑) สถาบันพัฒนา ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดำรงตำแหน่ง อัยการประจำกอง (ข้าราชการอัยการชั้น ๒) สถาบันพัฒนา ข้าราชการฝ่ายอัยการ
๗. นายจตุพร ศรีวัน อัยการผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น ๑) สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายอัยการ ดำรงตำแหน่ง อัยการประจำกอง (ข้าราชการอัยการชั้น ๒) สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายอัยการ
๘. นายพิสุทธิ์ บัวแย้ม อัยการผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น ๑) สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายอัยการ ดำรงตำแหน่ง อัยการประจำกอง (ข้าราชการอัยการชั้น ๒) สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายอัยการ
๙. นายศิริพล ตันติพูล อัยการผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น ๑) สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายอัยการ ดำรงตำแหน่ง อัยการประจำกอง (ข้าราชการอัยการชั้น ๒) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ
๑๐. นางสาวรพีพัทธ์ หอสุวรรณจิตร อัยการผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น ๑) สถาบันพัฒนา ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดำรงตำแหน่ง อัยการประจำกอง (ข้าราชการอัยการชั้น ๒) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ

๑๑. นายอาทรณ์ เกตุแก้ว อัยการผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น ๑) สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายอัยการ ดำรงตำแหน่ง อัยการประจำกอง (ข้าราชการอัยการชั้น ๒) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ
๑๒. นายภาสกร เที่ยงพูนวงศ์ อัยการผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น ๑) สถาบันพัฒนา ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดำรงตำแหน่ง อัยการประจำกอง (ข้าราชการอัยการชั้น ๒) สถาบันพัฒนา ข้าราชการฝ่ายอัยการ
๑๓. นางสาวเพาวิธู วีรวัฒน์ อัยการผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น ๑) สถาบันพัฒนา ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดำรงตำแหน่ง อัยการประจำกอง (ข้าราชการอัยการชั้น ๒) สถาบันพัฒนา ข้าราชการฝ่ายอัยการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ยกเว้นล าดับที่ ๑ ตั้งแต่วันที่
๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖2

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง