โปรดเกล้าฯ สถาปนาสมเด็จพระราชินีสุทิดา

โปรดเกล้าฯ สถาปนาสมเด็จพระราชินีสุทิดา
1 พฤษภาคม 2562
7,850

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการสถาปนา พล.อ.หญิง สุทิดา เป็นสมเด็จพระราชินีสุทิดา หลังทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสตามกฎหมายและราชประเพณี

วันนี้ (1 พ.ค.62 ) เวลา 16.32 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกห้อง วปร. พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพล.อ.หญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา ในการสถาปนาสมเด็จพระราชินี ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์อ่านประกาศสถาปนา พล.อ.หญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา เป็นสมเด็จพระราชินี ความว่า

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ประกาศสถาปนาสมเด็จพระราชินี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับ พล.อ.หญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา ถูกต้องตามกฎหมายและพระราชประเพณีโดยสมบูรณ์ทุกประการแล้ว จึงมีพระราชโองการให้สถาปนา พล.อ.หญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา พระอัครมเหสีเป็นสมเด็จพระราชินีสุทิดา ทรงดำรงตำแหน่งอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

9790566371013

จากนั้น พล.อ.หญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าฯ ถวายกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำพระมหาสังข์ ใบมะตูม และทรงเจิมสมเด็จพระราชินี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ หรือรัตนาภรณ์รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 1 และพระราชโองการสถาปนาแก่สมเด็จพระราชินีสุทิดา จากนั้นผู้อำนวยการเขตดุสิตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าฯ ถวายสมุดจดทะเบียนราชาภิเษกสมรส ทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดทะเบียนราชาภิเษกสมรส

9790568694085

ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงลงพระนามาภิไธยในฐานะทรงเป็นสักขีพยาน และ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีลงนามในสมุดจดทะเบียนราชาภิเษกสมรส ในฐานะสักขีพยาน

ต่อจากนั้น พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ทูลเกล้าฯ ถวายทะเบียนราชาภิเษกสมรสแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3
แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง