พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ
23 เมษายน 2562
5,547

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงตรวจเยี่ยมความคืบหน้าของการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ ศิลปกรรมไทยองค์สำคัญในสมัยรัชกาลที่ 9 ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อ.เมือง จ.อุดรธานี

วันนี้ (23 เมษายน 2562) เวลา 18.05 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ องค์ประธานคณะผู้ออกแบบโครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) เสด็จติดตามตรวจเยี่ยมความคืบหน้าของการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ ศิลปกรรมไทยองค์สำคัญในสมัยรัชกาลที่ 9 ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ก่อนเริ่มทรงงาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปยัง กุฏิพระธรรมวิสุทธิมงคล ทรงกราบอัฐิธาตุ และรูปเหมือนพระธรรมวิสุทธิมงคล พร้อมวางพานพุ่มดอกบัว ถวายสักการะ พร้อมกันนั้นทรงนมัสการ พระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน เจ้าอาวาสวัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) และพระอาจารย์อินถวายสันตุสสโก เจ้าอาวาสวัดป่านาคําน้อย จากนั้นเสด็จไปยังบริเวณก่อสร้างของโครงการฯ

ในการนี้ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กราบทูลถวายรายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ ซึ่งขณะนี้การก่อสร้างในส่วนของโครงสร้างแล้วเสร็จไปกว่า 85% และภาพรวมของโครงการทั้งหมดมีความคืบหน้ามากกว่า 50% ส่วนที่เหลืออีก 50 % นั้น เป็นงานในส่วนศิลปกรรมไทย และงานระบบ โดยพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลฯ นี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จ และสามารถเปิดให้ศรัทธาสาธุชนเข้าเยี่ยมชมได้ในช่วงกลางปี 2563 เพื่อระลึกถึงหลักธรรม คำสอนของหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ผู้เป็นแบบอย่างในการทำความดีเพื่อพระพุทธศาสนา ประเทศชาติ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน

จากนั้น เสด็จพระดำเนินไปยังบริเวณสถานที่ก่อสร้าง ทั้ง 3 อาคาร ประกอบด้วย ส่วนพระเจดีย์ ส่วนพระวิหาร และส่วนพิพิธภัณฑ์ ทรงตรวจติดตามผลความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างในส่วนต่าง ๆ รวม 6 จุด ได้แก่

บริเวณด้านหน้าของโครงการฯ ลานประทักษิณพระเจดีย์ ส่วนพระวิหาร ส่วนพิพิธภัณฑ์ จุดบรรยายพื้นที่ปลูกต้นกระดุมทองบริเวณหน้าโครงการฯ

โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ ก่อสร้างบนพื้นที่ขนาด 181 ไร่ 3 งาน 17 ตารางวา บริเวณด้านหน้าทางเข้าวัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานบรรจุอัฐิธาตุ สถานที่รวบรวมประวัติ หนังสือ คำสอน เครื่องอัฐบริขาร และเพื่อระลึกถึงคุณูปการของหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ในฐานะที่เป็นบุคคลผู้ควรแก่การสร้างสถูปเจดีย์ไว้บูชาของชาวจังหวัดอุดรธานี และประเทศไทย ที่ครั้งหนึ่งมีบทบาทอย่างยิ่งในการใช้ธรรมะ ช่วยเหลือวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศเมื่อ พุทธศักราช 2540

รวมทั้งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนให้ถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ และทำความดีเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไป โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงรับเป็นประธานโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ และเสด็จเป็นองค์ประธานพิธีวางศิลาฤกษ์

จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และทีมงานสยามรีโนเวท เป็นผู้ดำเนินการออกแบบก่อสร้างโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการออกแบบใด ๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ในฐานะองค์ประธานคณะผู้ออกแบบ และทีมงานจากสำนักงาน สยามรีโนเวท ดำเนินการออกแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ โดยวางผังกลุ่มอาคารตามคติความเชื่อแผนภูมิจักรวาล ประกอบด้วยอาคาร 3 หลัง ได้แก่ พระเจดีย์ พระวิหาร และพิพิธภัณฑ์ กำหนดวางองค์ พระเจดีย์เป็นศูนย์กลางของกลุ่มงานสถาปัตยกรรมทั้งหมด โดยให้แกนของพระเจดีย์มุ่งสู่ศูนย์กลางคือจิตกาธานองค์หลวงตาพระมหาบัวฯ และรักษาแนวแกนการก่อสร้างไปในทิศทางเดียวกับแดนพุทธภูมิ คือ เมืองพาราณสี สาธารณรัฐอินเดีย เพื่อสื่อความหมายว่า ศาสนพิธีทั้งปวงที่เกิดขึ้น ณ ที่แห่งนี้ จะมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นองค์ประธานร่วมรับรู้ในพิธีกรรมเหล่านั้นทุกครั้ง

อีกทั้งยังทำให้พุทธศาสนิกชนที่มากราบไหว้พระเจดีย์องค์หลวงตาพระมหาบัวฯ ได้กราบจิตกาธานองค์หลวงตาพระมหาบัวฯ โดยลักษณะของพระเจดีย์ พระวิหาร และพิพิธภัณฑ์นั้น ได้รับแรงบันดาลใจสร้างสรรค์จาก สถาปัตยกรรมศิลปะล้านช้าง ผสมผสานกับศิลปะยุคกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นถึงการสืบทอดพระพุทธศาสนาในถิ่นอีสานที่ยังคงดำรงอย่างมั่นคง และเจริญรุ่งเรืองต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง