ทีโอทีลุยเข็น “ยูโซ่เน็ต” โซนซี

ทีโอทีลุยเข็น “ยูโซ่เน็ต” โซนซี
19 มีนาคม 2562 | โดย ปานฉัตร สินสุข
7,355

ทีโอทีลุยส่งมอบยูโซ่เน็ตฟรีไวไฟ 1,704 หมู่บ้าน ติดตั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปแล้ว 567 หมู่บ้าน โอดที่ผ่านมาต้องบริหารจัดการภายใต้ข้อจำกัดที่หลากหลาย จึงจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการประสานงานและติดตามความชัดเจนจากหลายภาคส่วน

นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที เปิดเผยถึงโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (โซน ซี) หรือโครงการยูโซ่ เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ว่า หลังจากที่ทีโอทีเป็นผู้ชนะการประมูลการประกวดราคา 3 สัญญาวงเงินรวม 6,486,399,936 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

โดยประกอบด้วย 1. โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต เซอร์วิส) ภาคเหนือมูลค่าโครงการ 2,103,800,000 บาท 2. โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเช่นกัน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมูลค่าโครงการ 2,492,599,999 บาท 3. โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โมบาย เซอร์วิส) มูลค่าโครงการ 1,899,999,927 บาท ทั้งนี้ทีโอทีได้มีการบริหารและดำเนินโครงการยูโซ่ เน็ตตามสัญญาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และประสงค์ที่จะดำเนินการตามสัญญาต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อโครงการ

สำหรับการดำเนินการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ทีโอทีได้ดำเนินการทั้ง 3 สัญญา โดยได้ส่งมอบแล้วประกอบด้วยบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงสาธารณะ (ฟรีไวไฟ) จำนวน 1,704 หมู่บ้าน และติดตั้งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวน 567 หมู่บ้านและส่วนที่เหลือเมื่อทีโอทีทำการสำรวจ และเข้าดำเนินการแล้วพบข้อจำกัดในการดำเนินโครงการ แต่อย่างไรก็ตามทีโอทีต้องบริหารจัดการภายใต้ข้อจำกัดที่หลากหลาย จึงจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการประสานงานและติดตามความชัดเจนจากหลายภาคส่วนรวม ทั้งต้องระมัดระวังให้การดำเนินโครงการถูกต้องตามระเบียบ

ทั้งนี้ ในส่วนของข้อจำกัดสำคัญอาทิข้อจำกัดของพื้นที่บริการ (จุดติดตั้งที่อยู่ในเขตวนอุทยานแห่งชาติ) ข้อจำกัดสภาพพื้นที่ และข้อมูลบริการในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไป (ไม่มีพื้นที่เหมาะสมต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการการย้ายสถานที่ติดตั้งบริการหรือเปลี่ยนประเภทบริการ) ข้อจำกัดสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศความไม่สงบในพื้นที่บริการ โดยทีโอทีได้นำเสนอข้อจำกัด และแนวทางการบริหาร เพื่อขอรับความเห็นชอบ และนำเสนอเข้าสู่กระบวนการปรับสัญญาให้อยู่ในวิสัยที่จะดำเนินได้ แต่เมื่อไม่มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ไม่มีการเสนอเข้าสู่กระบวนการภายในเวลาที่สอดคล้องกับเงื่อนเวลาที่กำหนด จึงทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคที่สำคัญในการดำเนินการโครงการ

ดังนั้นหากได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบที่ชัดเจนและมีการเสนอเข้าสู่กระบวนการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้วทีโอทีเชื่อมั่นว่าจะสามารถดำเนินการต่อไปจนสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการจวบจนปัจจุบันทีโอทียังรอความเห็นชอบที่ชัดเจนและการนำเสนอเข้าสู่กระบวนการแก้สัญญาเพื่อขจัดข้อจำกัดดังกล่าวให้อยู่ในวิสัยที่จะดำเนินการได้

“ทีโอทีตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินโครงการสำคัญของประเทศในทุกโครงการอย่างยิ่งรวมถึงโครงการยูโซ่ เน็ต ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมสำหรับประชาชนทุกกลุ่มคนในทุกพื้นที่ที่ห่างไกลเพื่อให้ประชาชนได้รับโอกาสในการสร้างรายได้และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตที่เท่าเทียมสร้างการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง