'บินไทย' ขาดทุนอ่วม 1.1 หมื่นล้าน

'บินไทย' ขาดทุนอ่วม 1.1 หมื่นล้าน
1 มีนาคม 2562
11,538

ปิดปี 61 "การบินไทย" ขาดทุนอ่วม 1.1 หมื่นล้าน พิษน้ำมันพุ่ง 30% พร้อมแบกต้นทุนค่าซ่อมเพิ่ม

รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI รายงานผลดำเนินงานปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2561 ขาดทุนจากการดำเนินงาน 9,058 ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อนมีกำไร 2,856 ล้านบาท โดยมีรายได้รวม 199,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,554 ล้านบาท 3.9% จากรายได้ค่าโดยสาร และค่าน้ำหนักส่วนเกิน ค่าระวางขนส่งและไปรษณียภัณฑ์ และรายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้้น แต่มีค่าใช้จ่ายรวม 208,558 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19,468 ล้านบาท 10.3% เป็นผลจากค่าน้ำมันเครื่องบิน เพิ่มขึ้น 9,881 ล้านบาท 19.7% จากราคาเฉลี่ยน้ำมันที่เพิ่มขึ้น 30.1% ถึงแม้มีการบริหารความเสี่ยงราคาน้ำมันดีขึ้นกว่าปีก่อน

นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายดำเนินงานไม่รวมน้ำมัน อยู่ที่ 9,802 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.3% จากค่าซ่อมแซมและซ่อมบำรุงอากาศยาน จำนวน 20,088 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,841 ล้านบาท หรือราว 16.5% รวมทั้งยังมีค่าเช่าเครื่องบิน และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น และในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ผลด้อยค่าของทรัพย์สินและเครื่องบิน 3,459 ล้านบาท ขณะที่มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 911 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยขาดทุนสุทธิที่ 11,569 ล้านบาท โดยเป็นผลขาดทุนสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ 11,625 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 451.7% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิ 2,107 ล้านบาทแชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง