อภิปรายเดือด! สนช.ถก 'พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล' นัดใหม่พรุ่งนี้

อภิปรายเดือด! สนช.ถก 'พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล' นัดใหม่พรุ่งนี้
27 กุมภาพันธ์ 2562
1,426

สนช.อภิปรายเดือด! พ.ร.บ.คุ้มครองส่วนบุคคลเดือด ปมตัดห้ามคุ้ยข้อมูล ฝ่ายการเมือง-ศาล-ยธ. จี้ กมธ.ฯ แก้เนื้อหา ก่อนเลื่อนประชุมต่อพรุ่งนี้

ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีวาระพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองส่วนบุคคล พ.ศ.... เพื่อให้มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการทั่วไป ฉบับที่คณะกรรมาธิการวิสามัญ (กมธ.ฯ) ที่มี นางเสาวณี สุวรรณชีพ เป็นประธานกมธ.ฯ ในวาระสอง พิจารณารายละเอียดเป็นรายมาตรา

โดยในสาระที่ กมธ.ฯ เสนอต่อที่ประชุมมีพบการแก้ไขหลายมาตรา และ สมาชิก สนช. สามารถอภิปรายในมาตราที่กมธ.ฯ แก้ไขได้ ซึ่งในตอนต้นของการประชุม สนช. ท้วงติงต่อการแก้ไข มาตรา 4 ว่าด้วยยกเว้นการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลในหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่ร่างเดิมห้ามรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่รักษาความมั่นคง รักษาความปลอดภัย, บุคคลหรือนิติบุคคลที่ทำกิจการสื่อสารมวลชน ศิลปกรรม งานวรรณกรรม, สภาผู้แทนราษฎร, วุฒิสภา และรัฐสภา, กมธ.ฯ , การพิพากษาคดีของศาล เจ้าหน้าที่ยุติธรรม, ข้อมูลกิจการด้านเครดิต โดยกมธ.ฯ แก้ไขเนื้อหาโดยตัดเนื้อหาดังกล่าวออกทั้งหมด และกำหนดห้ามใช้บังคับกับบุคคลที่มีข้อมูลเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือกิจกรรมในครอบครัวของบุคคลเท่านั้น

ทั้งนี้สมาชิก สนช. ท้วงติงและขอให้กลับไปใช้บทบัญญัติเดิม เพราะกังวลว่าหากไม่มีบทยกเว้นอาจทำให้กลายเป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งทางการเมืองได้ ขณะที่กมธ.ฯ ชี้แจงต่อเนื้อหาที่ตัดออก ว่า นำไปบัญญัติไว้ในมาตราอื่น และเขียนเป็นข้อจำกัดที่ต้องมีเงื่อนไขหากต้องการรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูล

ทั้งนี้บรรยากาศการอภิปรายเป็นไปอย่างดุเดือด จนทำให้ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สนช. เสนอญัตติให้เลื่อนการพิจารณา แต่ถูกคัดค้านเพราะหากเลื่อนการพิจารณาจะทำให้ร่างกฎหมายดังกล่าวตกไปทันที ทำให้ที่ประชุมต้องพักการประชุมนานกว่า 30 นาทีก่อนกลับมาพิจารณา โดยข้ามการอภิปรายและลงมติมาตรา 4 ออกไป เพื่อให้ กมธ.ฯ ปรับแก้ไข และให้สนช. อภิปรายในมาตราอื่นไปพรางก่อน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเรียงรายมาตรา ไปจนถึงมาตราสุดท้าย นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภาสนช. คนที่สอง ฐานะประธานที่ประชุม แจ้งว่า ที่ประชุมขอเลื่อนการพิจารณา ในมาตรา 4 ซึ่งกมธ.ฯ ได้ปรับเนื้อหาและจะขอลงมติรายมาตราที่กมธ.ฯ แก้ไข ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ก่อนจะปิดการประชุม

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ มีวาระพิจารณาที่สำคัญ ต่อจากร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คือ ร่างพ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.... ฉบับที่กมธ.ฯ พิจารณาเสร็จแล้ว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง