'กรุงเทพธุรกิจ' คว้าสื่อออนไลน์ยอดเยี่ยม ด้านส่งเสริมธุรกิจดิจิทัล

'กรุงเทพธุรกิจ' คว้าสื่อออนไลน์ยอดเยี่ยม ด้านส่งเสริมธุรกิจดิจิทัล
23 กุมภาพันธ์ 2562
4,495

งาน Thailand Digital Awards 2019 “กรุงเทพธุรกิจ” คว้าสื่อออนไลน์ยอดเยี่ยม ด้านส่งเสริมธุรกิจดิจิทัล

ผลการประกาศรางวัล Thailand Digital Awards 2019 เพื่อยกย่องบุคคลและองค์กรท่ีสนับสนุนเก่ียวกับการทำธุรกิจดิจิทัลแห่งประเทศไทย ที่ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ วันนี้ (23ก.พ.)

คณะกรรมการโครงการพัฒนานักบริหารภาครัฐและภาคเอกชนสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จัดการมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ รางวัลสุดยอดบุคคลและองค์กรท่ีสนับสนุนเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัล ครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2562

สำหรับสาขาสื่อมวลชนออนไลน์ยอดเยี่ยม ได้แก่ “กรุงเทพธุรกิจ” www.bangkokbiznews.com

โดย หม่อมราชวงศ์ ปณิธาน จรูญโรจน์ ประธานชมรมเสริมสร้างนักพัฒนาและนักบริหารไทยสู่สากล (ส.พ.ท) เป็นผู้มอบถ้วยรางวัล ซึ่งนายนิติราษฏร์ บุญโย บรรณาธิการเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ ตัวแทนจากกองบรรณาธิการกรุงเทพธุรกิจ เป็นผู้รับมอบรางวัล

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง