ไทยเดินหน้าผลักดันอาร์เซ็ปให้ได้สิ้นปีนี้

ไทยเดินหน้าผลักดันอาร์เซ็ปให้ได้สิ้นปีนี้
21 กุมภาพันธ์ 2562
2,040

ไทยเร่งหาข้อสรุป 13 บทที่เหลือ ในการประชุมครั้วที่ 25 ที่บาหลี ก่อนนำผลเสนอให้รัฐมนตรีอาเซ็ปต์พิจารณาในวันที่ 2 มี.ค.นี้ ที่กัมพูชา หวังผลักดันให้สรุปผลการเจรจาอาเซ็ปต์ให้ได้ภายในปีนี้

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า คณะกรรมการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซ็ป) กำลังอยู่ระหว่างการประชุมครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 19-28 ก.พ.2562 ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยรอบนี้จะเป็นการหารือต่อเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 24 เมื่อเดือนต.ค.2561 ณ ประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อเร่งหาข้อสรุป 13 บทที่เหลือ เช่น การค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า การเยียวยาทางการค้า การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา ทรัพย์สินทางปัญญา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การแข่งขัน และบทกฎหมาย เป็นต้น


ทั้งนี้ ข้อบทที่สรุปได้แล้วมี 7 บท ได้แก่ บทเกี่ยวกับมาตรการสุขอนามัยพืชและสัตว์ กฎระเบียบทางเทคนิค สถาบัน พิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
“หลังจากการประชุมรอบบาหลีสมาชิกอาร์เซ็ปจะรายงานให้รัฐมนตรีอาร์เซ็ปทราบในการประชุมรัฐมนตรีอาร์เซ็ป สมัยพิเศษ ครั้งที่ 7 ในวันที่ 2 มี.ค.2562 ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา เพื่อให้รัฐมนตรีอาร์เซ็ปพิจารณามอบแนวทางให้คณะเจรจาต่อไป โดยมุ่งมั่นให้การเจรจาสามารถสรุปผลทั้งหมดภายในปีนี้ ซึ่งไทยในฐานะประธานอาเซียนได้ตั้งเป้าให้การสรุปผลการเจรจาจัดทำความตกลงอาร์เซ็ป จะต้องสำเร็จในปีนี้ และจะแสดงบทบาทนำในอาเซียนเพื่อขับเคลื่อนการเจรจา และจะร่วมมือกับสมาชิกอีก 15 ประเทศ เร่งดำเนินงานตามแผนการทำงานต่อไป”นางอรมนกล่าว


นางอรมน กล่าวว่า ไทยให้ความสำคัญอย่างมากกับการสรุปผลการเจรจาอาร์เซ็ปภายในปีนี้ตามเป้าหมายที่ผู้นำไทยและอาร์เซ็ปร่วมกันตั้งไว้ โดยล่าสุด เมื่อวันที่ 8 ก.พ.2562 ที่ผ่านมา ในการเยี่ยมกระทรวงพาณิชย์ของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายให้ไทยในฐานะประธานอาเซียนจะต้องเร่งหารือกับประเทศสมาชิกที่ยังคงมีประเด็นติดขัดอยู่ เพื่อหาทางออกและสร้างจุดสมดุลของผลประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกเพื่อให้การเจรจาอาร์เซ็ปสามารถหาข้อสรุปได้ในปีนี้ รวมถึงสามารถใช้ประโยชน์จากความตกลงให้เท่าทันกับสถานการณ์การค้าโลกในปัจจุบัน


อย่างไรก็ตาม ในวาระที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน มีประเด็นเศรษฐกิจที่เสนอให้สมาชิกอาเซียนร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดผลสำเร็จในปีนี้ ซึ่งครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่ การก้าวไปข้างหน้าสู่อนาคต (Future Orientation) การส่งเสริมความเชื่อมโยง (Enhanced Connectivity) และการสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ (Sustainable in all dimensions) โดยเรื่องของการเร่งขับเคลื่อนการเจรจาอาร์เซ็ปให้บรรลุข้อตกลงได้ทั้งหมดภายในปีนี้เป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ถูกบรรจุอยู่ในด้านการส่งเสริมความเชื่อมโยงทั้งภายในและกับภายนอกภูมิภาคอาเซียน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง