'อีเอ' ผนึก16องค์กรผลิตคน หนุนยานยนต์ไฟฟ้า-แบตฯ

'อีเอ' ผนึก16องค์กรผลิตคน หนุนยานยนต์ไฟฟ้า-แบตฯ
16 มกราคม 2562
3,611

"สวทน." จับมือกลุ่มพลังงานบริสุทธิ์ โต้โผจัดตั้งเครือข่ายพัฒนากำลังคนด้านยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ เตรียมรับ "บลูเทค ซิตี้" เมืองอุตสาหกรรมใหม่ จ.ฉะเชิงเทรา

นางสาวกาญจนา วานิชกร รักษาการรองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เปิดเผยว่า สวทน.ได้ร่วมกับ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA และ 16 องค์กร ทั้งภาครัฐและสถาบันการศึกษา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จัดตั้ง “เครือข่ายพัฒนากำลังคนและความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านยานยนต์สมัยใหม่ และระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าของประเทศ” เพื่อรองรับแผนการลงทุนธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0

“ปัจจุบัน ภาคอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างจัดตั้งเมืองอุตสาหกรรมใหม่ในชื่อโครงการ “บลูเทค ซิตี้” (BlueTech City) จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นพื้นที่อีอีซีและเป็นพื้นที่เป้าหมายของผู้ประกอบการในอุตฯ ยานยนต์ไฟฟ้า และอุตฯ กักเก็บพลังงานไฟฟ้า ตลอดจนอุตฯ ที่เกี่ยวเนื่อง จึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนา “คน” ด้วยการเชื่อมโยงแผนพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบ ร่วมกับภาคเอกชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่ง” นางสาวกาญจนา กล่าว

ด้านนายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.พลังงานบริสุทธิ์่ กล่าวว่า กลุ่ม EA กำลังบุกเบิกและลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ โดยจะนำเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาร่วมกับบริษัทย่อยในไต้หวัน มาขยายผลสร้างโรงงานในไทยและได้ทยอยลงทุนในพื้นที่แล้ว

บริษัทมุ่งหวังจะนำเทคโนโลยีที่มีอยู่มาถ่ายทอดสู่ระบบการศึกษา ปูพื้นฐานให้กับบุคลากรที่จะเป็นกำลังสำคัญของบริษัทในอนาคต จึงเกิดเป็นความร่วมมือกับ สวทน. ในการออกแบบจัดทำหลักสูตร การพัฒนาเกณฑ์การประเมินผล การจัดการเรียนการสอนและฝึกอบรม โดยร่วมวางแผนและสนับสนุนด้านวิทยากร อุปกรณ์และห้องปฏิบัติการ โดยจะพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินผลตามหลักสูตรของเครือข่ายภายใต้ความร่วมมือนี้ ให้เข้าทำงานในกลุ่ม EA ก่อนจะรับบุคคลภายนอกโครงการ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง