คลังโชว์ร่วมลงทุนสตาร์ตอัพ เดือนธ.ค. 95.1 ล้านบาท

คลังโชว์ร่วมลงทุนสตาร์ตอัพ เดือนธ.ค. 95.1 ล้านบาท
11 มกราคม 2562
5,744

"คลัง" เผยความคืบหน้าการร่วมลงทุนสตาร์ตอัพ เดือนธ.ค. 95.1 ล้านบาท

รายงานความคืบหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการฯ ประจำเดือน ธ.ค.2561 โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยรายงานความคืบหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ (National Startup Committee: NSC) (คณะกรรมการฯ) ซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการฯ ประจำเดือนธันวาคม 2561 โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ เช่น มีการร่วมลงทุนกับวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) เพิ่มขึ้น 95.1 ล้านบาท การแข่งขันประกวดไอเดียธุรกิจเพื่อสังคมสำหรับนักศึกษา เป็นต้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. จำนวน Startup ในประเทศไทย
1.1 จำนวน Startup ที่ลงทะเบียนกับ http://startupthailand.org ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จำนวน 1,700 ราย
1.2 จำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่ (SMEs/New Startup) ที่ขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 658) พ.ศ. 2561 เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกำไรสุทธิของ SMEs/New Startup เป็นระยะเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561 มียอดรวมของ SMEs/New Startup เข้ามาจดทะเบียนและยื่นขอรับการรับรองกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) แล้วจำนวน 184 ราย ได้รับการรับรองจาก สวทช. แล้วจำนวน 132 ราย และได้ขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับกรมสรรพากรแล้วจำนวน 111 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าจำนวน 7 ราย
1.3 จำนวน Startup ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ผ่านการร่วมลงทุนกับธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561 มียอดรวมของการอนุมัติการร่วมลงทุนใน Startup แล้วจำนวน 52 ราย วงเงินรวม 1,393.2 ล้านบาท โดยมี Startup จำนวน 22 ราย ที่ได้มีการร่วมลงทุนแล้ว คิดเป็นเงินร่วมลงทุน 511.8 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว มีกิจการ Startup ที่ได้มีการร่วมลงทุนแล้วเพิ่มขึ้นจำนวน 3 ราย และมีการร่วมลงทุนแล้วเพิ่มขึ้น 95.1 ล้านบาท

2. จำนวนกลุ่มนักลงทุนในประเทศไทย
2.1 จำนวนกลุ่มนักลงทุนที่ลงทะเบียนกับ Web Portal ปัจจุบันมีกลุ่มนักลงทุนเข้าลงทะเบียนบนเว็บไซต์ http://startupthailand.org แล้วจำนวน 400 ราย
2.2 กิจการเงินร่วมลงทุน (Venture Capital: VC) และทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน (Private Equity Trust: PE Trust) ที่ขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 636) พ.ศ. 2560 เพื่อขอรับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินปันผลและรายได้จากการโอนหุ้นของบริษัทเป้าหมาย เป็นระยะเวลา 10 รอบระยะเวลาบัญชี ในเดือนธันวาคม 2561 พบว่า ผู้จดแจ้งการเป็น VC และ PE Trust กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีจำนวนทั้งสิ้น 39 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 5 ราย เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว

3. กิจกรรมสำคัญในเดือนธันวาคม 2561 : “สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติสนับสนุนการแข่งขันประกวดไอเดียธุรกิจเพื่อสังคมสำหรับนักศึกษา”
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ให้การสนับสนุนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการแข่งขันประกวดไอเดียธุรกิจเพื่อสังคมสำหรับนักศึกษา “Hult Prize” รอบชิงชนะเลิศขึ้น ณ โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพ สยามสแควร์ ในหัวข้อ “How to Tackle the Problem of Youth Unemployment” เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่จะช่วยแก้ปัญหาการว่างงานของกลุ่มเยาวชน ซึ่งโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการสร้าง Startup Ecosystem ให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยและเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้ร่วมแสดงไอเดียธุรกิจเพื่อสังคม ทีมที่เข้าแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ ทีม House Price โดยได้เสนอผลงานแอพพลิชัน ABLE สำหรับให้บริการฝึกฝนทักษะผ่านระบบการเรียนรู้แบบ e-Learning รวมทั้งบริการช่วยหางานในตำแหน่งต่าง ๆ แก่ผู้ทุพพลภาพ โดยทีมชนะเลิศดังกล่าวจะเป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าสู่การแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภูมิภาคเอเชีย เพื่อผ่านเข้ารอบไปร่วมเก็บตัวใน Accelerator Program โปรแกรมเร่งสร้าง Startup ที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในแวดวงธุรกิจมาร่วมให้ความรู้ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร และเตรียมตัวในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับโลกณ ประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง