'ไทยรัฐ' ลดพนง. สมัครใจลาออกได้เงินชดเชย 10 เดือน เป้าหมาย 15%

'ไทยรัฐ' ลดพนง. สมัครใจลาออกได้เงินชดเชย 10 เดือน เป้าหมาย 15%
17 ธันวาคม 2561
34,124

แบกไม่ไหว! "ไทยรัฐ" ลดพนง. สมัครใจลาออกได้เงินชดเชย 300 วัน หรือ 10 เดือน ตั้งเป้าเข้าโครงการ 15%

มีรายงานว่า "ไทยรัฐ" ได้ออกประกาศเป็นการภายใน เรื่อง "โครงการลาออกด้วยความสมัครใจ โดยได้รับความช่วยเหลือ"

โดยเนื้อหาระบุว่า "ด้วยปัจจุบันสถานการณ์สิ่งพิมพ์ของบริษัทฯ ต้องเผชิญกับความท้าทายต่อสภาวะเศรษฐกิจและพฤติกรรมการบริโภคสื่อของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปมาก ทำให้สภาพทางธุรกิจของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

"แม้ว่าบริษัทฯ จะได้พยายามประคับประคองธุรกิจสิ่งพิมพ์ในทุกวิถีทางอย่างถึงที่สุดแล้วก็ตาม บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องลดโครงสร้างและอัตรากำลังคน เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการต่อไปได้ บริษัทฯ จึงมีนโยบายให้พนักงานสมัครเข้าโครงการลาออกด้วยความสมัครใจ"

ทั้งนี้ ในเนื้อหายังแจ้งให้พนักงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถส่งแบบฟอร์มแสดงความจำนงค์ตั้งแต่ 17-30 ธ.ค.2561 นอกจากนี้ได้ระบุถึงพนักงานอายุงานตั้งแต่ 120 วันไปถึง 10 ปีขึ้นไป โดยมีเงินช่วยเหลือเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30-300 วัน จะได้รับเงินช่วยเหลือวันที่ 30-31 ม.ค. 2562 ก่อนต้องพ้นสภาพความเป็นพนักงานวันที่ 1 ก.พ.2562ประกาศเมื่อวันที่ 6 ธ.ค.2561

ทั้งนี้ มีกระแสข่าวด้วยต้องการให้พนักงานทั้งเครือไทยรัฐสมัครใจจำนวน 15% ซึ่งถ้าสมัครใจไม่ครบ ก็จะใช้วิธีอื่นๆ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง