ไอเฟคแจงผู้บริหารถูกปลด ไม่กระทบการบริหาร

ไอเฟคแจงผู้บริหารถูกปลด ไม่กระทบการบริหาร
5 กันยายน 2561
2,340

ไอเฟคแจงผู้บริหารถูกปลด ไม่กระทบการบริหาร


ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC ขอแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่ากรณีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มีคำสั่งให้นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ ตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทพ้นจากการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทและไม่สามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนแห่งอื่นเป็นเวลา 2 ปีนับแต่วันที่ 5 ก.ย. 2561 เป็นต้นไปนั้น

บริษัทขอเรียนว่าคำสั่งดังกล่าวของสำนักงานก.ล.ต. ไม่ได้ส่งผลกระทบในการบริหารกิจการของบริษัทแต่อย่างใด บริษัทสามารถประกอบกิจการและบริหารงานต่อไปได้ ตามแบบ 56-1ของบริษัทได้กำหนดให้รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โดยมีนายศุภกร แย้มงามเหลือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว มีอำนาจหน้าที่บริหารงานภายในบริษัทและบริษัทย่อยได้ต่อไป


อย่างไรก็ตามคณะกรรมการที่เหลืออยู่ของบริษัท คือนายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ และพลตรีบุญเลิศ แจ้งนพรัตน์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ โดยไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการภายในบริษัทแต่อย่างใด อีกทั้งคณะกรรมการที่เหลือมีจำนวนไม่พอที่จะเป็นองค์ประชุมได้ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการที่เหลืออยู่จะกระทำในนามคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงเท่านั้น ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัท หลังจากนั้นคณะกรรมการบริษัทที่ครบจำนวนเป็นองค์ประชุมแล้วจึงจะสามารถเลือกประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทได้ต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง