โปรดเกล้าฯ 'หมอยอร์น' พ้นตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์

โปรดเกล้าฯ 'หมอยอร์น' พ้นตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์

โปรดเกล้าฯ "หมอยอร์น" ขับรถชน รปภ.พ้นตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์

เมื่อวันที่ 27 ส.ค.61 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้มีคำสั่งอนุญาตให้ นายยอร์น จิระนคร ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2561 และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งต่อไปแล้ว บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง สาธารณสุขนิเทศก์ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2561 ประกาศ ณ วันที่ 24 ส.ค.2561 ผู้รับสนองพระราชโองการ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี

อนึ่ง ก่อนหน้านี้นพ.ยอร์นมีกรณีการขับรถชนรปภ.บริเวณรั้วกระทรวงสาธารณสุข โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้ง 5 ข้อหา คือ 1 .กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส 2.ขับรถยนต์ขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายสาหัส 3.พยายามฆ่าคนตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน 4.ขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน และ 5.ขับรถโดยประมาทเฉี่ยวชนแล้วไม่ช่วยเหลือ

8482534206287