'สปอร์ต' เพิ่มทุน2.01พันล.หุ้น หวังเพิ่มส่วนผู้ถือหุ้นหลังต่ำกว่าศูนย์

21 สิงหาคม 2561
1,858

"สยามสปอร์ต" เพิ่มทุน 2.01 พันล้านหุ้น เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม 2.01 ล้านหุ้น รองรับการแปลง SPORT-W7 SPORT-W5 หวังเเพื่อส่วนผู้ถือหุ้นจากขณะนี้น้อยกว่าศูนย์เพื่อไม่ถูกเพิกถอนจากตลท. นำไปคืนหนี้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

นายสรายุทธ มหวลีรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) หรือ SPORT แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) อนุมัติ ลดลทุนจดทะเบียน จาก 937.47 ล้านบาท เป็น 550.36 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์)หุ้นละ 1 บาท โดยตัดหุ้นที่ไม่ได้ออกจำนวนจำนวน 386.91 ล้านหุ้น และมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 550.36 ล้านบาท เป็น 2,562.17 ล้านบาท โดยออกหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 2,011.60 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายแก่ผุ้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ( Right Offering) แบ่งเป็น 1. จำนวน 1,369.09 ล้านหุ้น เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา1 หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นเพิ่มทุนใหม่ ที่ราคาหุ้นละ 0.20 บาท กำหนดวันจองซื้อวันที่ 29 ต.ค.- 2 พ.ย. 61

2. หุ้นอีก ไม่เกิน 456.36 ล้านหุ้น รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น SPORT-W7 ที่เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน Right Offering ในอัตรา 3 หุ้นใหม่ ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ (3 หุ้นใหม่ ได้ SPORT-W7 1 หน่วย ) โดยไม่คิดมูลค่า และ SPORT-W7 มีอัตราการใช้สิทธิเท่ากับ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท ที่ราคา 0.20 บาทต่อหน่วย ออกเสนอขายวันที่ 30 พ.ย.61 มีอายุ 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 29 ส.ค. 62

3. หุ้นจำนวน 186.14 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิSPORT-W5 ซึ่งเป็นผลจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและ SPORT-W7 ในครั้งนี้ โดยกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 26 ก.ย.นี้

ทั้งนี้ การเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มสัดส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท และลดความเสี่ยงในการเข้าข่ายถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจาก ส่วนผุ้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่า ศูนย์ และงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และการใช้สิทธิแปลงสภาพของ SPORT-W7 จำนวนไม่เกิน 365.09 ล้านบาท จะนำไปชำระหนี้บางส่วน เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน จำนวนไม่เกิน 200 ล้านบาท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจเพื่อให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในอนาคต อีกจำนวน ไม่เกิน 165.09 ล้านบาท ส่วนเงินที่ได้จากการแปลงสภาพ SPORT-W5 จะสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: