'ชาติชีวะ' ซื้อหุ้นชีวาทัย 12.7%

'ชาติชีวะ' ซื้อหุ้นชีวาทัย 12.7%
17 กรกฎาคม 2561
2,472

บจ.ชาติชีวะซื้อหุ้นบมจ.ชีวาทัย 12.7%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) แจ้งว่า ก.ล.ต. ได้รับแบบรายงานการจำหน่ายบมจ. ชีวาทัย โดย TEE DEVELOPMENT PTE.LTD. เมื่อวันที่ 13 ก.ค.2561 จำนวน 12.76% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ทำให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ในวันเดียวกันก.ล.ต.ได้รายงานการได้ซึ่งหุ้นบมจ. ชีวาทัย โดย บริษัท ชาติชีวะ จำกัด จำนวน 12.76% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ทำให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 67.64% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง