กปภ.ทุ่มกว่า 1 หมื่นล้านพัฒนาระบบ

กปภ.ทุ่มกว่า 1 หมื่นล้านพัฒนาระบบ
25 มิถุนายน 2561
1,886

กปภ.ทุ่มกว่า 1 หมื่นล้าน พัฒนาระบบประปาอย่างยั่งยืน หนุนการเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ(วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กปภ. มีภารกิจสำคัญในการวางแผนบริหารการให้บริการน้ำประปาไว้ล่วงหน้าตลอดเวลา เพราะปัจจุบันมีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการองค์กรในภาพรวม รวมถึงการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก โครงสร้างประชากรภายในประเทศ การขยายตัวของโครงการบ้านจัดสรร การย้ายถิ่นของแรงงาน นโยบายรัฐบาล ตลอดจนความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมหรือคุณภาพของแหล่งน้ำดิบ ซึ่ง กปภ. ต้องนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์อย่างรอบด้านโดยตั้งเป้าหมายการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการเติบโตของประเทศในทุกระยะ 10 ปี ทำให้ กปภ. ได้ริเริ่มโครงการเพื่อการพัฒนาระบบประปาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด มีโครงการที่แล้วเสร็จ 11 โครงการทั่วประเทศ งบประมาณรวมกว่า 10,000 ล้านบาท ประกอบด้วย

1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาอุตรดิตถ์-ตรอน จ.อุตรดิตถ์
2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
3. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาบ้านบึง (หนองไผ่แก้ว) – พนัสนิคม (ท่าบุญมี) จ.ชลบุรี
4. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาคลองใหญ่ จ.ตราด
5. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ จ.ระยอง
6. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาภูเก็ต จ.ภูเก็ต
7. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2)
8. โครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาหลังรับโอน กปภ.สาขาชัยบาดาล (ลำสนธิ) จ.สุพรรณบุรี
9. โครงการก่อสร้างปรับปรุงการจ่ายน้ำ (ระยะเร่งด่วน) กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
10. โครงการก่อสร้างปรับปรุงเส้นท่อ แม่น้ำบางปะกง-สระสี่เหลี่ยม จ.ชลบุรี
11. โครงการก่อสร้างสถานีผลิตน้ำและวางท่อขยายเขต กปภ.สาขามุกดาหาร จ.มุกดาหาร

โครงการเพื่อการพัฒนาระบบประปาข้างต้น จะช่วยให้ประชาชนได้ใช้น้ำประปาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเพียงพอ ตลอดจนสามารถขยายพื้นที่การให้บริการไปยังชุมชนที่ยังขาดแคลนระบบสาธารณูปโภคที่มีมาตรฐาน นอกจากโครงการดังกล่าวแล้ว กปภ. ยังมีโครงการเพื่อการพัฒนาระบบประปาอีกกว่า 70 โครงการทั่วประเทศ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ โดย กปภ. มั่นใจว่าเมื่อโครงการทั้งหมดแล้วเสร็จ จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง