ทวงสัญญานายกฯจะปฏิรูปผังเมือง ติดแท็ก 'ออเจ้าได้โปรดทบทวน'

ทวงสัญญานายกฯจะปฏิรูปผังเมือง ติดแท็ก 'ออเจ้าได้โปรดทบทวน'

อดีตส.ส.กรุงเทพฯ ทวงสัญญานายกฯจะปฏิรูปผังเมือง ติดแท็ก "ออเจ้าได้โปรดทบทวน" ย้ำร่างครม.ที่เสนอต่อสนช. นั้นเนื้อหาไม่ได้สะท้อนแนวคิดการปฏิรูปแต่อย่างใด

รัชดา ธนาดิเรก อดีตส.ส.กรุงเทพฯ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ค ระบุว่าทวงสัญญานายกฯ ไหนว่าจะปฏิรูปผังเมือง อีกหนึ่งวาระที่ริบหรี่ความหวัง เผื่อเสียงนี้จะถึงท่าน #ออเจ้าได้โปรดทบทวน

ในรายการศาสตร์พระราชาเมื่อ 7 เมษายนปีที่แล้ว นายกฯกล่าวผ่านสื่อว่า การปฏิรูปผังเมืองประเทศไทยมีความสำคัญอย่างมากเพราะกระทบต่อมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านมาไม่เคยมีใครปฏิรูปสำเร็จ การจัดทำผังเมืองมีปัญหาเพราะมีหน่วยงานของรัฐมากมายเกี่ยวข้อง ผังการใช้ที่ดิน (ผังสี) ที่จัดทำขึ้นไม่ละเอียดเพียงพอ มีปัญหาผังแต่ละพื้นที่ไม่สอดคล้องหรือทับซ้อนกัน นำไปสู่ข้อพิพาทอ้างสิทธิ ผังเมืองรวมที่จัดทำโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ขาดความศักดิ์สิทธิ์ และไม่เป็นหลักยึดถือของหน่วยงานอื่นๆแต่อย่างใด แต่ละหน่วยต่างใช้แผนของตนเอง

ในวันนั้น นายกฯมีความชัดเจนมากที่จะให้การปฏิรูปผังเมืองเป็นไปตามแนวทางของศ. กิตติคุณเดชา บุญค้ำ ที่ต้องเริ่มจากการมีกฏหมายเฉพาะเหมือนเป็นธรรมนูญการผังเมืองในการกำกับกฏหมายอื่นๆ ไม่ให้หน่วยงานต่างๆละเมิดหรือละเลยไม่ควบคุมการใช้พื้นที่ให้เป็นไปตามหลักการ และเน้นการสร้างกลไกและกระบวนการบริหารจัดการที่ดินของประเทศที่เชื่อมโยงกันทุกระดับ และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าวนั้น อนุกรรมาธิการการปฏิรูปผังเมือง สภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้จัดทำร่างกฏหมายพรบ.การผังเมือง ซึ่งเสนอให้แยกเอาสำนักผังเมืองที่ปัจจุบันนี้อยู่ภายใต้กรมโยธาฯ กระทรวงมหาดไทย ออกมาเป็นสำนักงานคณะกรรมการผังเมืองและการใช้พื้นที่แห่งชาติขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี จะได้แก้ปัญหาในอดีตที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากในการบูรณาการข้อมูลและกำกับหน่วยงานต่างๆ
เป็นที่น่าเสียดาย

นอกจากจะใช้เวลารอถึงหนึ่งปีกว่า ที่สนช.จะได้พิจารณาร่างพรบ.การผังเมืองนี้ แต่ที่หดหู่อย่างยิ่งคือความหวังอันริบหรี่อีกวาระหนึ่งต่อการปฏิรูป ร่างพรบ.การผังเมืองฉบับสภาปฏิรูปแห่งชาติ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการที่นายกฯอ้างถึงกลับถูกละเลย ขณะที่ร่างครม.ที่เสนอต่อสนช. นั้นเนื้อหาไม่ได้สะท้อนแนวคิดการปฏิรูปแต่อย่างใด อีกทั้งไม่ได้แก้ปัญหาเรื้อรัง และยังคงเปิดช่องให้มีการแทรกแซงทางการเมืองได้ ต้องตั้งคำถามว่า ครม.ได้พิจารณาร่างพรบ.นี้อย่างเข้าใจเนื้อหาหรือไม่ หรืเทพตามที่กรมโยธาเสนอมา เสียดายโอกาสจริงๆ