เปิดโปรไฟล์ '10รมต.' หน้าใหม่ คณะรัฐมนตรี 'ประยุทธ์5'

เปิดโปรไฟล์ '10รมต.' หน้าใหม่ คณะรัฐมนตรี 'ประยุทธ์5'
26 พฤศจิกายน 2560
10,681

หลังโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 18 รมต. น่าสนใจโปรไฟล์ "10รมต." หน้าใหม่ คณะรัฐมนตรี "ประยุทธ์5"

หลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี(ครม.) ชุด“ประยุทธ์5” จำนวนทั้งสิ้น 18 คน หลังจากนี้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะนำครม.ชุดใหม่เข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนจะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งใหม่ต่อไป

สำหรับรายชื่อที่มีการประกาศออกมานั้นมีรัฐมนตรีหน้าใหม่จำนวน 10 คนซึ่งเป็นทั้งอดีตรัฐมนตรี ผู้บริหารภาคธุรกิจ เอกชน รวมถึงอดีตข้าราชการและภาคประชาสังคมซึ่งเคยดำรงดำแหน่งในหน่วยงานต่างๆประกอบด้วย

วีรศักดิ์:คัมเบคกระทรวงท่องเที่ยว
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดำรงตำแหน่งล่าสุดเป็นประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ “ทีเส็บ” ตั้งแต่ปี 2558 และเป็นประธานกรรมการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ในปี 2559 ซึ่งได้ยื่นหนังสือลาออกจากทั้งสองตำแหน่งไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
นอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองอาทิ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม, ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในปี 2551สมัย สมัคร สุนทรเวช และสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ก่อนยุติเส้นทางการเมือง เนื่องจากถูกตัดสิทธิ์ 5 ปี ในฐานะที่อยู่ในตำแหน่งบริหารพรรคชาติไทยซึ่งถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ยุบพรรคและหลังจากพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรี ได้เป็นประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

กอบศักดิ์:กูรูเศษฐกิจ-การธนาคาร
กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ถืือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจมหภาค การเงินและการธนาคาร เคยดำรงตำแหน่งอาทิ ผู้บริหารส่วนกลยุทธ์นโยบายการเงิน สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับการดำเนินนโยบายการเงินและประเด็นต่างๆ,ผู้บริหารสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ดูแลด้านงานวิจัย และผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดูแลฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ ,ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กิจการธนาคารต่างประเทศ ธนาคารกรุงเทพ
ก่อนที่ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะดึงตัวมาช่วยงานเป็นหนึ่งในที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ ในระหว่างนี้ได้ดำรงตำแหน่งสำคัญๆ อย่างสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เลขาธิการคณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สมาชิกสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ (สปท.) คณะกรรมการปฏิรูปเศรษฐกิจ ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น
ก่อนได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจในเดือน ม.ค.2559 และล่าสุดได้รับการโปรดเกล้าฯให้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ไพรินทร์:บนเส้นทางสายพลังาน
ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เคยดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่งในหน่วยงานด้านพลังงานอาทิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน), กรรมการ คณะกรรมการเร่งรัดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ สำนักขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.),ที่ปรึกษามูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย,ที่ปรึกษา คณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึง เป็นต้น

ศิริ:นักเคลื่อนไหวปิโตรเลียม
ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นบุคคลที่มีบทบาทในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม และปิโตรเคมี ดำรงตำแหน่งล่าสุดคือ ผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย รวมถึงเคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสปช.ด้านพลังงาน 2 ตุลาคม 2557 และกรรมาธิการ(กมธ.)ปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง และกมธ.ปฏิรูปพลังงาน
ที่ผ่านมา “ศิริ” ยังเป็นสมาชิกกลุ่มปฎิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน (ERS) ที่ก่อตั้งโดยนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และมีส่วนร่วมนำเสนอแนวทางการปฎิรูปพลังงานในหลายประเด็น อาทิ เร่งการประมูลแหล่งสัมปทานปิโตรเลียมที่จะหมดอายุ ทั้งเอราวัณ และบงกช เพื่อให้ผู้ผลผู้ชนะประมูลโดยเร็ว,การปรับโครงสร้างราคาน้ำมันและก๊าซหุงต้ม ให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ซึ่งแนวทางดังกล่าวถือว่าสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ที่ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา

สมชาย:เอ็นจีโอด้านพลังงาน
นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เคยดำรงตำแหน่งทางราชการอาทิ ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม,อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม,รองปลัดและปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งบทบาทในภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม(เอ็นจีโอ)อาทิ ประธานกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) ,ประธานกรรมการบริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) (GENGO)
ประธานคณะกรรมการบริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด,ที่ปรึกษา คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ,ที่ปรึกษา กรรมการวิชาการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและกรรมการศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทยเป็นต้น

กฎษฎา:ลูกหม้อมท.สู่เกษตรฯ
นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เติบโตมาจากสายงานด้านการปกครองและถือเป็น“ลูกหม้อ”ของกระทรวงมหาดไทยเคยดำรงตำแหน่งทางราชการตั้งแต่นายอำเภอ,ผู้ว่าราชการในหลายจังหวัดอาทิ ยะลาและสงขลาเป็นต้น,ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง,อธิบดีกรมการปกครอง จนกระทั่งขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดในชีวิตราชการคือปลัดกระทรวงมหาดไทย
ก่อนจะเกษียรราชการเมื่อเดือนก.ย.ที่ผ่านมา ถือเป็นปลัดกระทรวงที่มาจากสาย“สิงห์ทอง”(คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง) เป็นคนแรกของกระทรวง
รวมทั้งตำแหน่งอื่นๆอาทิ รองประธานกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย,กรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์,กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในรัฐบาลนี้ เป็นต้น

ลักษณ์:นักการเงินรากหญ้า
ลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหรณ์เติบโตตามสายงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) มาตลอด ตำแหน่งสูงสุดผู้จัดการ ธ.ก.ส.ได้รับเลือกให้เป็นนักการธนาคารแห่งปี 2556 เป็นผู้ริเริ่ม“โครงการธนาคารชุมชน”เพื่อให้บริการทางการเงิน ลดช่องว่างการเข้าถึงแหล่งเงินระหว่างคนในเมืองกับชนบท
รวมไปถึงการก่อตั้ง“โครงการธนาคารโรงเรียน”เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการออมทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ ปลูกฝังให้รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น และยังให้ความสำคัญกับการให้สินเชื่อเพื่อความยั่งยืน (Green Credit) ตลอดจนได้สนับสนุน โครงการธนาคารต้นไม้ เพื่อให้ชุมชนตระหนักถึงการสร้างป่า ลดภาวะโลกร้อน ลดปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชน ปลูกจิตสำนึกในการบริหารจัดการป่าชุมชนที่ดี

วิวัฒน์:ปราชญ์เกษตรพอเพียง
วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือที่ส่วนใหญ่รู้จักกันในชื่อ“อ.ยักษ์” เป็นผู้มีบทบาทในด้านการเกษตร และยังดำรงตำแหน่งเป็นประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ,ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ,ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
รวมทั้งตำแหน่งที่ปรึกษาให้กับหลายหน่วยงานองค์กร เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคส่วนต่างๆ ของสังคมนอกเหนือจากด้านการเกษตร อาทิ ด้านการศึกษา ด้านอุตสาหกรรม ด้านธุรกิจการบริการ ฯลฯ และเคยลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนาม “กลุ่มกรุงเทพสามัคคี”

ชัยชาญ:ปลัดกห.สู่รัฐมนตรี
พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม นักเรียนเตรียมทหารรุ่น16 และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯรุ่น27 รุ่นเดียวกับ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบกดำรงตำแหน่งล่าสุดคือปลัดกระทรวงกลาโหมและเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
เคยดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิตุลาการศาลทหารสูงสุด,นายทหารพิเศษ ประจำกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า,ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหมหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม และกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการเพื่อเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง,กรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เป็นต้น

อุดม:จากหมอสู่กระทรวงศึกษา
นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์
และกรรมการในคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์,และเป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ
รวมทั้งเคยดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล,รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช,คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล,อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล,อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง