'พาณิชย์'ยันชาวนาขายข้าวไม่ต้องจดทะเบียนการค้า

'พาณิชย์'ยันชาวนาขายข้าวไม่ต้องจดทะเบียนการค้า
31 ตุลาคม 2559
7,684

"รมว.พาณิชย์"ยันชาวนาขายข้าวทั้งที่บ้าน-ออนไลน์ ไม่ต้องจดทะเบียนการค้า ชี้ไม่ได้ทำการค้าขายเป็นอาชีพปกติ พร้อมช่วยเหลือขายผ่านอี-คอมเมิร์ซ

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการที่ชาวนาจะนำแนวคิดการค้าข้าวออนไลน์มาเป็นกลไกทางการตลาดเพิ่มเติมและยังไม่มีความชัดเจนว่าจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบในการจดทะเบียนการค้าที่เกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรนั้น ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจสอบกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าออนไลน์ ซึ่งผลการตรวจสอบปรากฏว่า สามารถดำเนินการได้ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

โดยเกษตรกรที่ต้องการขายข้าว ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ เนื่องจากไม่เข้าตามคำนิยามของ “ผู้ประกอบพาณิชยกิจ” ซึ่งหมายถึง การประกอบการค้าขายเป็นอาชีพปกติ ประกอบกับประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 93 ยกเว้นการจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับพาณิชยกิจของกลุ่มเกษตรกรด้วย ทั้งนี้ หากเกษตรกรต้องการขายข้าวเองทางออนไลน์ ซึ่งปกติการค้าขายทางออนไลน์ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ แต่เนื่องจากการขายข้าวของเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร ไม่เข้านิยามตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ จึงไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์เช่นกัน

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ยินดีให้การสนับสนุนและส่งเสริมชาวนาและกลุ่มชาวนาในการค้าข้าวผ่านระบบอีคอมเมอร์ซ (e-commerce)โดยมีหลายหน่วยงานของกระทรวงที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือ อาทิ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีหลักสูตรพัฒนาความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจทำการค้าออนไลน์อยู่แล้ว รวมทั้งยังมีระบบสนับสนุนที่ผู้ค้าออนไลน์ต้องรู้ เช่น ระบบการชำระเงิน ระบบโลจิสติกส์ และระบบบริหารจัดการสินค้า เป็นต้น รวมทั้งยินดีร่วมมือกับกลุ่มหรือสถาบันต่างๆ ที่แสดงความจำนง จะช่วยเหลือเกษตรกรเกี่ยวกับการค้าออนไลน์ เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปในลักษณะบูรณาการภายใต้แนวทาง ประชารัฐ ซึ่งจะส่งผลให้การขยายช่องทางการตลาดการค้าข้าวให้แก่ชาวนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง