ข้าวเหนียวมะม่วง ฟีเวอร์ พิจิตรแหล่งปลูกใหญ่สุดของภาคเหนือยังไม่ขยับราคา

ข้าวเหนียวมะม่วง ฟีเวอร์ พิจิตรแหล่งปลูกใหญ่สุดของภาคเหนือยังไม่ขยับราคา

"ข้าวเหนียวมะม่วง" ฟีเวอร์ เช็กราคาหน้าสวนในพื้นที่ อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร แหล่งผลิตใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ ยังไม่ขยับราคาเพิ่มขึ้น

วันที่ 19 เมษายน 2565 แม้กระแสของ "ข้าวเหนียวมะม่วง" จะทำให้ประชาชนหันมาสนใจรับประทานข้าวเหนียวมะม่วงกันมากขึ้น แต่จากการลงพื้นที่สำรวจราคาจากชาวสวนมะม่วงที่ตำบลทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นแหล่งปลูกมะม่วงแหล่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ กลับพบว่าราคาที่หน้าสวนยังไม่มีการขยับขึ้น โดยยังคงรับซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ซึ่งเป็นเกรดส่งออกในราคากิโลกรัมละ 8-9 บาท เท่านั้น

 

 

นางจันทร์ กรน้อย อายุ 56 ปี ตัวแทนล้งรับซื้อมะม่วงส่งออกไปยังต่างประเทศ เปิดเผยว่า มะม่วงที่เหมาะกับการรับประทานกับ ข้าวเหนียวมะม่วง มี 2 ชนิดคือมะม่วงอกร่อง ซึ่งเป็นที่นิยมกันมากเพราะมีความหวานหอม แต่มะม่วงอกร่องในขณะนี้หมดจากสวนไปแล้ว จะเหลือเพียงมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ที่นำไปรับประทานกับข้าวเหนียวมะม่วงได้อร่อย แต่ราคาก็ยังไม่ขยับขึ้น

 

นายวิสุทธิ์ แขวงแย้ม ชาวสวนมะม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลวังทับไทร ก็เปิดเผยว่า ในขณะนี้ราคามะม่วงถูกมาก จนไม่คุ้มกับการลงทุน โดยมะม่วงมีราคาสูงช่วงต้นปี หลังจากนั้นก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง จนทำให้มะม่วงชุดสุดท้ายที่อยู่ที่สวนเหลือราคากิโลกรัมละไม่ถึง 10 บาท ไม่คุ้มกับค่าถุงห่อมะม่วง ตนเองจึงไม่เก็บมะม่วงไปขาย แต่จะเอาไว้แจกเพื่อนฝูงกับนำไปทำบุญตามวัด กว่าต้องจ้างคนงานมาเก็บมะม่วงซึ่งไม่คุ้มค่ากับการลงทุน

 

 

ข้าวเหนียวมะม่วง ฟีเวอร์ พิจิตรแหล่งปลูกใหญ่สุดของภาคเหนือยังไม่ขยับราคา

 

ข้าวเหนียวมะม่วง ฟีเวอร์ พิจิตรแหล่งปลูกใหญ่สุดของภาคเหนือยังไม่ขยับราคา

 

ข้าวเหนียวมะม่วง ฟีเวอร์ พิจิตรแหล่งปลูกใหญ่สุดของภาคเหนือยังไม่ขยับราคา

 

ข้าวเหนียวมะม่วง ฟีเวอร์ พิจิตรแหล่งปลูกใหญ่สุดของภาคเหนือยังไม่ขยับราคา

 

ข้าวเหนียวมะม่วง ฟีเวอร์ พิจิตรแหล่งปลูกใหญ่สุดของภาคเหนือยังไม่ขยับราคา

 

ข้าวเหนียวมะม่วง ฟีเวอร์ พิจิตรแหล่งปลูกใหญ่สุดของภาคเหนือยังไม่ขยับราคา

 

ข้าวเหนียวมะม่วง ฟีเวอร์ พิจิตรแหล่งปลูกใหญ่สุดของภาคเหนือยังไม่ขยับราคา

 

ข่าวโดย สายันต์ ชูฉ่ำ จ.พิจิตร