ในหลวง ราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ออท.ไอร์แลนด์ สาธารณรัฐเปรู เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาสจะพ้นจากหน้าที่

ในหลวง ราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ออท.ไอร์แลนด์ สาธารณรัฐเปรู เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาสจะพ้นจากหน้าที่

ในหลวง ราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ออท. ไอร์แลนด์ และสาธารณรัฐเปรู เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาสจะพ้นจากหน้าที่ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ในหลวง ราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ออท.ไอร์แลนด์ สาธารณรัฐเปรู เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาสจะพ้นจากหน้าที่

วันนี้ (6เม.ย.65) เวลา 19.54 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ตามลำดับดังนี้

ในหลวง ราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ออท.ไอร์แลนด์ สาธารณรัฐเปรู เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาสจะพ้นจากหน้าที่

ในหลวง ราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ออท.ไอร์แลนด์ สาธารณรัฐเปรู เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาสจะพ้นจากหน้าที่

นายโจเซฟ แอนโทนี คอตเตอร์ (Mr. Joseph Anthony Cotter) เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ในโอกาสนี้ นางมารี พาทริเซีย คอตเตอร์ (Mrs. Marie Patricia Cotter) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

นายเฟอร์นันโด ฆูลิโอ อันโตนิโอ กีโรส กัมโปส (Mr. Fernando Julio Antonio Quirós Campos) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ในโอกาสนี้ นางมาเรีย ซิเมนา รีโอส อามันน์ (Mrs. María Ximena Ríos Hamann) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

ในหลวง ราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ออท.ไอร์แลนด์ สาธารณรัฐเปรู เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาสจะพ้นจากหน้าที่ ในหลวง ราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ออท.ไอร์แลนด์ สาธารณรัฐเปรู เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาสจะพ้นจากหน้าที่ ในหลวง ราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ออท.ไอร์แลนด์ สาธารณรัฐเปรู เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาสจะพ้นจากหน้าที่