หางาน ว่างงาน อยากสมัครงานเช็กที่นี่ รองรับมากกว่า 1.5 แสนตำแหน่ง

หางาน ว่างงาน อยากสมัครงานเช็กที่นี่ รองรับมากกว่า 1.5 แสนตำแหน่ง

หางาน ว่างงาน โดย "กระทรวงแรงงาน" ได้เตรียมตำแหน่งงานว่างจำนวน 159,703 อัตรา ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปค้นหางานที่ตนเองต้องการ สมัครงาน ผ่าน "ไทยมีงานทำ"

หางาน ว่างงาน โดย "กระทรวงแรงงาน" ได้เตรียมตำแหน่งงานว่างจำนวน 159,703 อัตรา ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปค้นหางานที่ตนเองต้องการ สมัครงาน ผ่าน "ไทยมีงานทำ" เว็บไซต์ https://smartjob.doe.go.th/ (คลิกที่นี่) สามารถเลือกค้นหางานที่สนใจเหมาะสมกับตนเอง และสมัครหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มโอกาสการมีงานทำได้เลย

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "หมอพร้อม" ออก "ใบรับรองแพทย์ดิจิทัล" ใช้เป็นหลักฐานสมัครงาน - ลาได้

- อย่าหลงเชื่อ! สมัครงาน AIS ผ่านออนไลน์

- ‘Resume’ สมัครงานยุคใหม่

 

สำหรับตำแหน่งงานว่างที่รองรับกว่า 159,703 อัตรานั้น สามารถรองรับผู้ที่กำลังมองหางานทำหรืออยาก "สมัครงาน" ไม่ว่าจะเป็นผู้จบการศึกษาใหม่ กลุ่มผู้เปราะบาง แม้แต่กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

 

แพลตฟอร์ม "ไทยมีงานทำ" ดังกล่าว จะช่วยให้ผู้มองหางานทำสามารถค้นหาข้อมูลตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด ด้วยการ Matching ตำแหน่งงานตามพื้นที่ ภูมิลำเนา รวมถึงจับคู่ตำแหน่งงานจากความรู้ ความสามารถ และทักษะที่มีอยู่

 

นอกจากนี้ ยังให้บริการสำหรับนายจ้าง สถานประกอบการที่ต้องการช่องทางรับสมัครงาน โดยการลงทะเบียนนายจ้างเพื่อประกาศตำแหน่งงานและคัดลอกรายชื่อผู้หางาน

 

ปัจจุบัน แพลตฟอร์ม "ไทยมีงานทำ" ได้ดำเนินการปรับปรุงและรวบรวมข้อมูลการจ้างงานจากภาครัฐที่เชื่อมโยงข้อมูลจากสำนักงาน ก.พ. ซึ่งมีตำแหน่งงานจากหน่วยงานราชการกว่า 300 หน่วยงาน ตำแหน่งงานภาคเอกชน และบริษัทจัดหางานชั้นนำ

 

โดยตำแหน่งงาน 5 อันดับแรกที่นายจ้าง/ผู้ประกอบการ มีความต้องการมากที่สุด ได้แก่ แรงงานด้านการประกอบ , แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ , พนักงานขายของหน้าร้านและสาธิตสินค้า , ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจและนายหน้าการค้าอื่นๆ และ ตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนิคและการค้า

 

 

สำหรับผู้ที่ต้องการมีงานทำ และนายจ้าง/สถานประกอบการ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน 1694