ชมภาพ ในหลวง ราชินี ทรงวางพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันจักรี

ชมภาพ ในหลวง ราชินี ทรงวางพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันจักรี

ในหลวง ราชินี เสด็จฯ พร้อมด้วยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงวางพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันจักรี พุทธศักราช 2565 ณ ปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า

ชมภาพ ในหลวง ราชินี ทรงวางพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันจักรี

วันนี้ (6 เม.ย.65) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาทรงวางพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ พุทธศักราช 2565 ณ ปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า

จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ ปราสาทพระเทพบิดร ในพระบรมมหาราชวัง แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 

ชมภาพ ในหลวง ราชินี ทรงวางพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันจักรี

ชมภาพ ในหลวง ราชินี ทรงวางพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันจักรี

ชมภาพ ในหลวง ราชินี ทรงวางพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันจักรี

ชมภาพ ในหลวง ราชินี ทรงวางพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันจักรี ชมภาพ ในหลวง ราชินี ทรงวางพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันจักรี ชมภาพ ในหลวง ราชินี ทรงวางพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันจักรี ชมภาพ ในหลวง ราชินี ทรงวางพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันจักรี

ชมภาพ ในหลวง ราชินี ทรงวางพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันจักรี

ชมภาพ ในหลวง ราชินี ทรงวางพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันจักรี

ชมภาพ ในหลวง ราชินี ทรงวางพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันจักรี

ชมภาพ ในหลวง ราชินี ทรงวางพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันจักรี

 

ชมภาพ ในหลวง ราชินี ทรงวางพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันจักรี

ชมภาพ ในหลวง ราชินี ทรงวางพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันจักรี

ชมภาพ ในหลวง ราชินี ทรงวางพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันจักรี ชมภาพ ในหลวง ราชินี ทรงวางพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันจักรี ชมภาพ ในหลวง ราชินี ทรงวางพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันจักรี