ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรวันเอกราชเซเนกัล

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรวันเอกราชเซเนกัล

ในหลวงโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเซเนกัล ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเซเนกัล ซึ่งตรงกับวันที่ 4 เมษายน 2565 ความว่า

ฯพณฯ นายแม็กคีย์ ซัลล์

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเซเนกัล

กรุงดาการ์

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเซเนกัล ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดี และขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบความสุขสวัสดีและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเซเนกัลมีความอยู่เย็นเป็นสุขและเจริญรุ่งเรืองสืบไป

ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันและการสนับสนุนของท่านสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะเจริญรุดหน้ายิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย

(พระปรมาภิไธย)  มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว