SMEs เช็คด่วน บสย. ค้ำเงินกู้ 1 แสนล้าน มีโครงการไหนบ้าง ?

SMEs เช็คด่วน บสย. ค้ำเงินกู้ 1 แสนล้าน มีโครงการไหนบ้าง ?

ผู้ประกอบการ SMEs เช็คด่วน บสย.เดินหน้าโครงการค้ำประกันสินเชื่อ ตามมาตรการรัฐบาล วงเงินรองรับ 100,000 ล้านบาท โดยจะเริ่มเปิดรับคำขอค้ำประกันสินเชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 30 มี.ค.65 นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ บสย.พร้อมเดินหน้าโครงการค้ำประกันสินเชื่อ ตามมาตรการรัฐบาล สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงสินเชื่อ ซึ่ง บสย. มีวงเงินรองรับ 100,000 ล้านบาท โดยจะเริ่มเปิดรับคำขอค้ำประกันสินเชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน นี้เป็นต้นไป

โดยจะแบ่งวงเงินค้ำประกัน ออกเป็น 2 ส่วน 

  • ส่วนแรก โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Soft Loan Extra วงเงิน 90,000 ล้านบาท
  • ส่วนที่ 2 โครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. SMEs สร้างชาติ (PGS9) ผ่าน 3 โครงการย่อย วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท พร้อมสิทธิประโยชน์ดังนี้

            
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

1.โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Soft Loan Extra วงเงิน 90,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือกลุ่มลูกหนี้ พ.ร.ก. Soft Loan เดิมที่จะครบสัญญาในเดือนเมษายน  ให้ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่อเนื่อง ช่วยประคับประคองกิจการ ลดปัญหาค้างชำระ และพยุงการจ้างงานในประเทศ โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์

1.1 ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 2 ปีแรก เพียง 1% ต่อปี โดยรัฐชดเชยปีละ 0.75% เป็นเวลา 2 ปี (รวม 1.5%) และ ปีที่ 3 เป็นต้นไป SMEs จ่าย 1.75% ต่อปี
1.2 ระยะเวลาค้ำประกันสินเชื่อสูงสุดถึง 8 ปี
1.3 ยกเว้นค่าดำเนินการค้ำประกันสำหรับผู้ประกอบการ SMEs
1.4 สิ้นสุดรับคำขอวันที่ 31 ธันวาคม 2566 

2.โครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย.SMEs สร้างชาติ(PGS9) วงเงิน 10,000 ล้านบาท เพื่อเติมทุนผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มต่างๆ ในโอกาสที่ บสย. ครบรอบ 30 ปี ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 3 ปี ระยะเวลาค้ำประกันสินเชื่อสูงสุด 10 ปี  ผ่าน 3 โครงการย่อย ได้แก่

  1. โครงการ PGS 9 บสย. SMEs Supply Chain Finance วงเงินโครงการ 1,000 ล้านบาท วงเงินค้ำประกันต่อราย สูงสุด 100 ล้านบาท
  2. โครงการ PGS 9 บสย. SMEs ที่ได้รับสินเชื่อผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFIs) ผ่าน 5 สถาบันการเงิน (ธ.ก.ส. ธพว. ธ.ออมสิน ธ.อิสลาม และ เอ็กซิมแบงก์) วงเงินโครงการ 1,000 ล้านบาท วงเงินค้ำประกันต่อราย สูงสุด 100 ล้านบาท
  3. โครงการ PGS 9 บสย. SMEs เติมเต็มรายย่อย วงเงินโครงการ 8,000 ล้านบาท วงเงินค้ำประกันต่อราย สูงสุด  3 ล้านบาท

สิ้นสุดรับคำขอ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565  

พิสูจน์อักษร  โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์ SMEs เช็คด่วน บสย. ค้ำเงินกู้ 1 แสนล้าน มีโครงการไหนบ้าง ?